Author: Dariusz Piórkowski SJ

II Niedziela Adwentu (B) – Mk 1, 1-8 – 10 grudnia 2017

Wyjdź ze strefy komfortu   Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.… Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła (A) – Mt 25, 14-30 – 19 listopada 2017

Oby mnie Bóg nie ugryzł   Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.… Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła (A) – Mt 22, 34-40 – 29 października 2017

Pozwól Bogu być sobą Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.… Czytaj dalej