Czytelnia

33 uderzenia Serca Jezusa

  Każdy z nas, kiedy przystaje w ciszy, potrzebuje poczuć nie tylko bicie własnego serca, ale – jeszcze głębiej w swoim wnętrzu – pulsowanie niezawodnej obecności, wyczuwalnej zmysłami wiary, ale o wiele bardziej realnej: obecności Chrystusa, serca świata. (Benedykt XVI) O niepowtarzalnym rytmie Bożego Serca, o odkrywaniu Jego melodii… warto pomyśleć, kiedy dopada nas zbyt szybkie tempo rzeczywistości.… Czytaj dalej

Odpocząć przy Sercu Jezusa

  Wracam więc do mojej klauzury, do stóp Boskiego tabernakulum, aby prowadzić pod okiem Ukochanego życie jak najbardziej zbliżone do życia biednego domu z Nazaretu na tyle, na ile słabość serca mi na to pozwoli. (bł. Karol de Foucauld)   Niewielu ludzi odkrywa wartość adoracji, choć prawie wszyscy na dnie serca za nią tęsknią.… Czytaj dalej

Rekolekcje w Zakopanem

Jeśli poznać chcesz „Fundament” Wybierz, proszę, Zakopane. Bo tu w jezuickiej „Górce” Dusze pławią się w powtórce Piękna treści Ewangelii. Tego dzieła się podjęli Bracia z Towarzystwa Pana Których mądrość w świecie znana. Dla słuchaczy uśmiech mają, W medytacje ich wciągają, Ukazując miłość Boga Który kocha nawet wroga… I potrafi długo czekać Jeśli serce zechce zwlekać Z wolą pełni zawierzenia Choć rozwiane ma zwątpienia Dzięki Zbawiciela męce… On wyciąga do nas ręce Przytulając zagubionych Łaknących przed złem ochrony.… Czytaj dalej

11 Niedziela Zwykła – (Mt 9, 36-10, 8) – 18.06.2017

  Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.… Czytaj dalej

10 rzeczy, które mogą się wydarzyć w czasie częstej adoracji

Znalezienie czasu na udział w adoracji może być trudne. Jeżeli jednak będziesz się starał realizować swój zamiar i z otwartym sercem poświęcisz trochę czasu na regularną adorację, może to przynieść zaskakujące rezultaty.   A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc, „Bierzcie, to jest ciało moje”.… Czytaj dalej

Adorować Boga sercem

Wiara nie jest celem samym w sobie. Przeciwnie, jest wprawdzie bardzo cennym, ale jednak środkiem do Boga.   Dzięki niej człowiek poznaje swego Stwórcę, czci Go, adoruje, coraz bardziej kocha, by w końcu połączyć się z Nim na wieczność. Święty Ignacy Loyola ujął w sposób lapidarny istotę powołania człowieka na ziemi: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją (Ćd, 23).… Czytaj dalej

Piękno adoracji

  Jednym z ważniejszych źródeł poznawania Jezusa dziś jest adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji jesteśmy z Nim. Słowo być z (kimś) oznacza przede wszystkim mieć dla niego czas. Kochający się małżonkowie, rodzice i dzieci, przyjaciele pragną jak najczęściej spędzać wspólnie czas, przebywać w swoim towarzystwie, nawet nic nie mówiąc.… Czytaj dalej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – (J 6, 51-59) – 15.06.2017

  Jezus powiedział do tłumów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.… Czytaj dalej