Rok 2005 (A)

23 Niedziela zwykła – [Mt 18,15-20] – 4.09.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 23 Niedzieli Zwykłej – 4.09.2005 HISTORIA: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.… Czytaj dalej

21 Niedziela zwykła – [Mt 16,13-20] – 21.08.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 21 Niedzieli Zwykłej – 21.08.2005 HISTORIA: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?„ A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.„ Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?„ Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.„ Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.… Czytaj dalej

20 Niedziela zwykła – [Mt 15,21-28] – 14.08.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 20 Niedzieli Zwykłej – 14.08.2005 HISTORIA: Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha.” Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.… Czytaj dalej

19 Niedziela zwykła – [Mt 14,22-33] – 7.08.2005

by
HISTORIA:Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.… Czytaj dalej

17 Niedziela zwykła – [Mt 13,44-52] – 24.07.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli Zwykłej – 24.07.2005 HISTORIA:„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.… Czytaj dalej

16 Niedziela zwykła – [Mt 13,24-43] – 17.07.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 16 Niedzieli Zwykłej – 17.07.2005 HISTORIA:Inną przypowieść im przedłożył: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.… Czytaj dalej