Medytacje biblijne

Wieczernik

  Wieczernik znajduje się na górze Syjon. Stara kananejska nazwa góry odnosiła się pierwotnie do twierdzy jebusyckiej zdobytej podstępnie przez króla Dawida (2 Sm 5, 7), czyli do późniejszej Jerozolimy; a zwłaszcza wzgórza świątynnego. W epoce Nowego Testamentu był to obszar Miasta Górnego, oddzielonego od Miasta Dolnego doliną Tyropeon.… Czytaj dalej

Z Samarytanką w W Sychem

Miasto kananejskie Sychem istniało już w drugim tysiącleciu przed Chrystusem. W starożytności było miejscem kultu Baal Perita („Pana Przymierza”). Znajdował się tam dąb More, z którego szumu liści wróżono. Związane jest z patriarchami: Abrahamem (Rdz 12, 6-7) oraz Jakubem (Rdz 33, 18-20).… Czytaj dalej

Duch na pustyni

    Nad Jordanem w obecności całej Trójcy Świętej miała miejsce inwestytura. Jezus został namaszczony Duchem Świętym. „W tej godzinie została Mu formalnie nadana godność królewska i kapłańska – wobec historii i na oczach Izraela” (Benedykt XVI). Otrzymał misję. Początek tej misji jest zaskakujący: „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4,1).… Czytaj dalej

Anioł Stróż

                KAŻDY MA SWEGO ANIOŁA   Postać Anioła Stróża upowszechniła się w Kościele w czasie reformacji. Najczęściej kojarzy się z pobożnymi obrazkami, na których bywa przedstawiany w roli opiekuna małego dziecka. Te dewocyjne wyobrażenia nie są jednak tworem wyobraźni, ale mają swe źródło w Biblii.… Czytaj dalej

Sąd jest bliski…, czy może już nadszedł?

  Jezus zdecydował nie sądzić nawet tych, którzy zasługiwali na potępienie. Pokazuje, że prawdziwe miłosierdzie wykracza daleko poza sprawiedliwość. Bóg nie daje nam tego, co jest mu zbędne.   Jan Chrzciciel mówił do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?… Czytaj dalej