Łyk teologii

Co znaczy „głupstwo krzyża”?

Co znaczy „głupstwo krzyża”? Mamy tu do czynienia ze skrótem myślowym albo – bardziej dramatycznie – „krótkim spięciem” idei, które są kluczowe dla chrześcijaństwa. Przybliżamy się do tajemnicy dzięki wyjaśnieniom Apostoła, tłumaczącego sens misji, z jaką Zmartwychwstały posłał go do świata, by głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.… Czytaj dalej

Niedziela palmowa – uwertura Paschy

Pan przechodzi między nami i zaprasza nas do podążania Jego śladami. Niedziela Palmowa daje nam szczególną ku temu okazję. Dziś przeżywamy w zarysie już całą Paschę, dlatego tę niedzielę możemy nazwać „uwerturą Paschy”. Podobnie jak w muzyce uwertura, choć jest tylko wstępem do utworu, streszcza w sobie akcję całego dramatu, sygnalizując jego istotne motywy, tak w liturgii Niedziela Palmowa zapowiada całą istotę i obydwie fazy Paschy: uniżenie i mękę oraz zmartwychwstanie i chwałę Chrystusa.… Czytaj dalej

Czy to na pewno jest grzech śmiertelny?

  Niejeden grzesznik stylizuje swą niepokonalną złą skłonność do „rangi” grzechu śmiertelnego. Długo i szeroko można by rozwodzić się nad tą otchłanią ludzkiego przeżywania zła. Tego grzechu, jak i w ogóle żadnego, nie da się wymierzyć miarą łokciową. Wielcy teologowie i mistrzowie życia duchowego spieszą tak strapionemu z pomocą, oferując mu wiele reguł mądrościowych dla rozeznania się w rzekomym ślepym zaułku.… Czytaj dalej

Czy chodzić do spowiedzi, skoro ciągle powtarzam te same grzechy?

  Pytanie: „Czy chodzić do spowiedzi, skoro ciągle powtarzam te same upadki moralne?” może pojawić się w życiu właściwie każdej osoby wierzącej, świadomej własnych słabości, zmagającej się nieustannie ze swoimi grzechami i przystępującej regularnie do sakramentu pojednania. Częstokroć wierni zadający sobie to pytanie zastanawiają się poważnie nad dalszą zasadnością przystępowania do sakramentu pokuty.… Czytaj dalej

Grzech niemożliwy do odpuszczenia

  „Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. (Mk 3,28-30)   W kontekście polemiki z uczonymi w Piśmie pojawia się stwierdzenie Jezusa, które zabiera sen z powiek egzegetom wszystkich epok.… Czytaj dalej

Tajemnica królów

  Czy było ich trzech? Nie wiadomo. Królowie? Nie wiadomo. Kacper, Melchior i Baltazar? Nie wiadomo. Mimo tak wielu niewiadomych, uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, osadzona jest głęboko w chrześcijańskiej tradycji.     Objawienie Pańskie jest jednym z najstarszych świąt w Kościele.… Czytaj dalej

Cierpienia Świętej Rodziny

  Doświadczenia Maryi i Józefa są udziałem współczesnych uchodźców, emigrantów, bezdomnych, samotnych, skazanych na biedę materialną, moralną i duchową. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że wszystkie cierpienia współczesnego człowieka zagubionego w bezdusznym świecie były w pewnym sensie ich udziałem.   Po wizycie Mędrców Święta Rodzina przeżywała trudne chwile.… Czytaj dalej

Spowiedź – czy to ma sens?

  Przez długie lata spowiedź stanowiła jedną z najbardziej podstawowych praktyk religijnych przeciętnego katolika. Ostatnio coraz częściej jednak słyszy się pytania: Dlaczego mam chodzić do spowiedzi? Dlaczego nie mogę wyznać swoich grzechów samemu Bogu? Jak to zwykle bywa, po­stawienie pytania nie nastręcza większych trudności, lecz znalezienie właś­ciwej odpowiedzi wymaga zazwyczaj wiele wysiłku.… Czytaj dalej