wiara-i-zycie

O radości i przyjemnościach życia

  Radość – owoc miłości Jeden z artykułów Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu stanowi odpowiedź na pytanie: „Czy radość jest cnotą?”. Zdaniem Akwinaty, „radość nie jest cnotą odrębną od miłości, lecz jej przejawem i skutkiem” (STh II-II 28, 4). Dokładniej mówiąc, ta sama duchowa sprawność skłania człowieka do kochania, jak i do pragnienia obiektu miłości, a wreszcie do radowania się nim.… Czytaj dalej

Grób Boga

„Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J 19, 40-42).… Czytaj dalej

Via Dolorosa

  „Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan” (Lm 1, 12). Via Dolorosa (łac. „droga cierpienia”) to ulica w starej części Jerozolimy (obecnie Dzielnicy Muzułmańskiej), którą przemierzył Jezus przed swą śmiercią, dźwigając krzyż na Golgotę.… Czytaj dalej

Najbardziej znaczący moment dla każdej pary

  Narzeczeństwo to piękny i niepowtarzalny czas. Sam jego początek to bardzo często jedno z najbardziej wyjątkowych i intymnych przeżyć każdej pary. O ile zawarcie sakramentu małżeństwa to uroczystość, na którą zapraszamy najbliższych i pragniemy z nimi oficjalnie świętować przysięgę wzajemnej miłości, o tyle zaręczyny często pozostają tajemnicą obojga narzeczonych.… Czytaj dalej

Cztery przemienienia

  „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4). Góra Tabor, czyli „Święta Góra”, wznosi się samotnie pośród wzgórz Galilei Dolnej na wysokości 588 metrów n.p.m. Jej spłaszczony szczyt, stanowiący małą równinę o długości tysiąc dwieście metrów i szerokości czterystu metrów, dziś otoczony jest murami twierdzy saraceńskiej z XIII wieku.… Czytaj dalej

Jak napominać innych

    Napomnienie braterskie jest narzędziem bardzo delikatnym. Wymaga ono wielkiej rozwagi, postawy współczucia i wielkiego miłosierdzia. Nie może być ono jedną i najważniejszą metodą formacji człowieka, szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości. Można sięgać po nią dopiero wówczas, kiedy zawodzą inne metody: pochwała, nagroda, zachęta, dialog, pertraktacje, perswazja, naleganie, prośba, dawanie świadectwa.… Czytaj dalej

Płaszcz Eliasza

  „Czy warto być innym od pozostałych i wyróżniać się?” – zapytano mnie kiedyś podczas wywiadu prasowego. Myślę, że warto być sobą, dobrze odczytując i realizując swoje osobiste powołanie. Wtedy jednak odpowiedziałem, że jeśli jest to inność przynosząca dobre owoce – warto być innym, nawet jeśli to czasem boli i nie jest łatwe.… Czytaj dalej