O. Dariusz WIŚNIEWSKI

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1989 roku. Ukończył studia filozoficzne w Krakowie i teologiczne w Warszawie oraz Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku. Pracował duszpastersko w Gliwicach i Starej Wsi oraz udzielał Ćwiczeń duchowych w Czechowicach – Dziedzicach. W latach 2011- 2017 pełnił funkcję Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Częstochowie, od sierpnia 2017 w Zakopanem.
 

O. Stanisław MAJCHER

Rekolekcjonista, ur. 17.07.1938 w Bukaczowcach, wstąpił do Zakonu 18 VIII 1956; Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Przyjął święcenia kapłańskie 25.06.1965; rozpoczął pracę na Górce w 1999 roku.
 
 Stanisław Majcher SJ – lista wszystkich publikacji »

O. Dariusz PIÓRKOWSKI

Rekolekcjonista…
 

O. Maciej SZCZĘSNY

Rekolekcjonista. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1987 roku. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie i teologię pastoralną w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Na Górce od 2010 roku.
 
 
 Maciej Szczęsny SJ – lista wszystkich publikacji »

O. Jerzy SERMAK

Rekolekcjonista, ur. 07.01.1950 r. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 11. 08. 1969 roku. Studiował filozofię w Krakowie a teologię i duchowość w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku. Duszpasterz w Krakowie, Jastrzębiej Górze i Chicago. W Zakopanem na Górce od stycznia 2015 roku.

 
 Jerzy Sermak SJ – lista wszystkich publikacji »