FUNDAMENT ćwiczeń duchownych

5-dniowe rekolekcje ignacjańskie są traktowane jako etap wstępny, w którym rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego i milczenia zewnętrznego.

Warunki owocnego odprawienia Ćwiczeń Duchowych

 • szczere pragnienie przeżycia Ćwiczeń z pobudek religijnych
 • przynajmniej zaczątkowe doświadczenie modlitwy myślnej
 • umiejętność analizowania i wypowiadania swoich uczuć, wewnętrznych konfliktów i trudności, szczególnie tych, które budziłyby jakieś obawy i lęki
 • postawa otwartości przed kierownikiem duchowym oraz akceptacja dzielenia z nim wewnętrznych przeżyć.
 • wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia
 • całkowita dobrowolność (osobiście podjęta decyzja)
 • wiek przynajmniej 19 lat
 • Zasadniczym tematem wstępnego etapu rekolekcji ignacjańskich jest Fundament Ćwiczeń duchowych. W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie będą podjęte m.in. następujące tematy: doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie, życie ludzkie jako wielki dar, cel ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie, zranienia życiowe i ich uzdrowienie, Jezus Chrystus drogą do Ojca.

Program dnia zawiera m.in.:

 • dwa wprowadzenia do modlitwy
 • jedno wspólne rozważanie
 • cztery medytacje
 • Eucharystię
 • codzienny rachunek sumienia
 • rozmowę z kierownikiem duchowym

Kierownik duchowy w codziennym spotkaniu stara się pomóc rekolektantowi w rozumieniu sposobu, w jaki Bóg go prowadzi w Ćwiczeniach.

W okresie osobistego przygotowania do odprawienia 5-dniowych rekolekcji zachęca się do codziennej, przedłużonej modlitwy. W sposób szczególny należałoby prosić o hojność i otwartość wobec działającego Boga oraz o światło i mądrość Ducha Świętego dla siebie samego i prowadzących rekolekcje.