Dostępność terminów prosimy sprawdzać w zakładce “Zgłoś się”.

Program na 2020 rok

FUNDAMENT

 • 11 – 16 stycznia 2020
 • 18 – 23 stycznia 2020
 • 18 – 23 lutego 2020 (lista rezerwowa)
 • 17 – 22 marca 2020
 • 18 – 23 kwietnia 2020
 • 19 – 24 maja 2020
 • 20 – 25 czerwca 2020
 • 25 – 30 sierpnia 2020
 • 15 – 20 września 2020
 • 13 – 18 października 2020
 • 10 – 15 listopada 2020
 •   8 – 13 grudnia 2020

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

Na Syntezę klasyczną zapraszamy po odprawieniu 4. tygodnia Ćwiczeń.

 • 25 stycznia – 2 lutego 2020    – I, II, III, IV, T1 (lista rezerwowa)
 • 29 lutego –  8 marca 2020      – I, II, III, IV, T2
 • 28 marca – 5 kwietnia 2020   – I, II, III, IV, T3
 • 25 kwietnia – 3 maja 2020     – I, II, III, IV,  Synteza klasyczna
 • 6 – 14 czerwca 2020                 – I, II, III, IV, T4
 • 1 – 9 lipca 2020                         – I, II, III, IV
 • 11 – 19 lipca 2020                    – I, II, III, (bez IV), T5
 • 5 – 13 września 2020               – I, II, III, IV, Synteza klasyczna
 • 3 – 11 października 2020        – I, II, III, IV, T6
 • 28 listopada – 6 grud. 2020   – I, II, III, IV, T3
 • 29 grud. – 6 stycznia 2021      – I, II, III, IV, T7

 

Rekolekcje tematyczne

(mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej Pierwszy tydzień Ćwiczeń)

T1 – Język miłości – wymiana  serc – s. Bogusława Fijołek RSCJ

W języku miłości wyrażamy uczucia wobec drugiej osoby: poświęcenie czasu, służba, dobre słowo, podarunki itp… Za pomocą języka komunikujemy uczucia, jego też oczekujemy od innych. Wbrew pozorom bardzo rzadko spotykamy osoby mówiące tym samym językiem miłości co my. Często mówimy to samo, a rozumiemy niekiedy każdy coś innego.  Jean Vanier powtarzał, że kochać kogoś to znaczy być z nim i pokazywać mu, że jest tej miłości godny-  to jest dopiero uprzywilejowanie , intymne spotkanie serc, które czasami dokonuje się bez używania słów. Takiej miłości uczymy się kontemplując  Serce Jezusa , które jest  szkołą  języka miłości,  w której uczymy się  miłować nie tylko językiem i słowem, ale czynem i prawdą. To szkoła języka miłości  –  wymiany Serc, usuwa kamienne serce i daje nam serce z ciała, które jest zdolne do dania odpowiedzi Jemu. (Ez 34, 11-16).  Pozwolić się dotknąć  Jezusowi, otworzyć swoje serce na Jego Serce to wejść na drogą uwalniania z egoizmu i samolubstwa. To Serce Jezusowe prowadzi nas od tego co mniej ważne do tego co ważne.

T2 – Savoir-vivre Królestwa niebieskiego – o. Maciej Szczęsny SJ

Ignacjańskie zasady rozróżniania Anioła Światłości od anioła ciemności i zachowanie asertywnej postawy wobec nich.

T3 – W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej  – o. Maciej Szczęsny SJ

Kontemplacyjna propozycja dla ludzi tęskniących za uproszczeniem swojej relacji z Panem Bogiem. Nie jest rodzajem modlitwy odpowiednim dla osób usatysfakcjonowanych modlitwą ustną, dyskursywnym rozważaniem Pisma Świętego lub rozmawianiem z Panem Bogiem na modlitwie. Przeciwwskazaniem do jej praktykowania są trudności w komunikowaniu się z ludźmi, stany lękowe oraz ostre kryzysy personalne.

W ‘Modlitwie Serca’ Pan Jezus oddziałuje na człowieka w głęboki niewerbalny sposób. W klimat tej modlitwy doskonale wprowadza film ‘Остров’ (czyli Wyspa, z roku 2006, w reż. Pawła Łungina).

 T4 – ĆD z bibliodramą. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli”. Dz 4, 32 – p. Dorota Majda, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Jak większość rekolekcji tematycznych, propozycja skierowana jest do osób, które odprawiły przynajmniej I Tydzień ĆD.  Łącząc tradycyjną modlitwę ignacjańską z bibliodramą rekolektanci będą mogli rozważać życie pierwszych chrześcijan po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa. Dzieje Apostolskie mówią o ludziach napełnionych Duchem Świętym. Ich historie i doświadczenia mogą stać się inspiracją dla naszych, osobistych spotkań z Panem.

T5 – ĆD z bibliodramą. „Chleb Życia i Kielich Zbawienia”– p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Liturgia eucharystyczna angażuje nie tylko naszego ducha i umysł, ale też wszystkie zmysły, uczucia i ciało. Tylko cali możemy naprawdę spotkać się z Panem. Łącząc Ćwiczenia z bibliodramą również angażujemy nasze ciało i zmysły w kontemplowanie Bożego Słowa. W tych rekolekcjach chcemy stworzyć możliwość pogłębienia przeżywania obecności Chrystusa wśród nas. Towarzyszyć nam będą teksty Pisma św., które tę obecność objawiają.

T6 – Zobaczcie, jaką miłością obdarzył Was Ojciec – o. Jerzy Sermak SJ

Rekolekcje to czas naszego szczególnego spotkania z Bogiem. Przed Nim poznajemy siebie w tym, co w nas dobre i w tym co złe. Bóg pomaga nam nasze cnoty rozwijać, a wady usuwać. Uwalniając nas od zła, wyzwala w nas pragnienie większego dobra, bo tylko tak wolnymi i poszukującymi większego dobra ludźmi chce i może się posługiwać. Boże zaproszenie do współpracy jest najpiękniejszym znakiem Jego miłości. Rekolekcje mają w nas obudzić radosną świadomość, że to nie tylko my potrzebujemy Boga, ale także, że On nas potrzebuje. Z nami chce świat czynić lepszym.

T7 – Śladami św. Pawła – o. Jerzy Mordarski SJ

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Paweł VI). Takim świadkiem wiary i gorliwości apostolskiej jest dla nas św. Paweł. Podążając jego śladami będziemy przyglądać się jego drodze wiary, aby lepiej zrozumieć historię własnego życia i osobistego powołania.

 

SESJE WEEKENDOWE

14 – 16 lutego 2020 – o. Jerzy Sermak SJ – Apostolski wymiar modlitwy w zakonie.
Skupienie dla sióstr zakonnych

W powołaniu do życia konsekrowanego naśladujemy Jezusa w różnych przejawach Jego życia i działania. Służymy ludziom darem charyzmatów, właściwych poszczególnym zakonom. Jednak naszym najcenniejszym darem jest modlitwa. Na nią czekają ludzie i czeka Bóg, niezależnie od tego w jakim zakonie realizujemy nasze powołanie. Modlitwa jest najcenniejszą formą naszego apostolstwa.

8 – 10 maja 2020 – o. Maciej Szczęsny SJ – W Miłości nie ma lęku

Sesja oparta na słowach św. Jana “w Miłości nie ma lęku, lecz doskonała Miłość usuwa lęk (…) Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w Miłości” (1J 4,18). Stąd można powiedzieć, że na świecie istnieją tylko dwie rzeczywistości Miłość i lęk. Św. Paweł przeciwstawia łaskę Miłości lękowi płynącemu z prawa. Będziemy więc się starali, podczas tej sesji, zgodnie z intuicją św. Augustyna spotkać Miłosiernego Boga by mieć siłę i odwagę zachowywać przykazania.

23 – 25 października  2020 – o. Maciej Szczęsny SJ – Pocieszyciel otwiera na Bożą Radość

Sesja dla uzyskania radości metodą św. Ignacego.
Św. Ignacy prosił Jezusa: “Zalej moje serce swoim boskim pocieszeniem” bo był świadomy, tylko w pocieszeniu czynimy postępy, prowadzi nas dobry duch. Pisał do św. Franciszka Borgiasza SJ: “Wiedząc w głębi duszy, że bez tych pocieszeń wszystkie nasze słowa, myśli i działania są skażone, zimne i nieuporządkowane, prosimy o nie, abyśmy z nimi mogli stać się czyści, gorący i prawi”. Sesja stara się wprowadzić w postawę proszenia o wielkie łaski.

 

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 • 23 – 26 listopada 2020 – o. Robert Więcek SJ

 

WĘDROWANIE Z BOGIEM

 • 12 – 17 maja 2020 – Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ
 • 27 lipca – 2 sierpnia 2020 – Wędrowanie z Bogiem –  o. Jacek Poznański SJ
 • 4 – 9 sierpnia 2020 – Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

 prosimy uzgadniać telefonicznie z o. Superiorem Janem Gruszką SJ (tel. 797 907 701)