Terminarz 2021

Dostępność terminów prosimy sprawdzać w zakładce „Zgłoś się”.

Program na 2021 rok


FUNDAMENT

 •   9 – 14 stycznia 2021
 •   2 – 7 lutego 2021
 •   2 – 7 marca 2021
 • 10 – 15 kwietnia 2021
 • 25 – 30 maja 2021
 •   8 – 13 czerwca 2021
 •   6 – 11 lipca 2021
 • 24 – 29 sierpnia 2021
 • 14 – 19 września 2021
 • 12 – 17 października 2021
 • 16 – 21 listopada 2021
 • 30 listopada – 5 grudnia 2021

 

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

 

 • 16 – 24 stycznia 2021                – I, II, III, IV, T1
 •  9 – 17 lutego 2021                     – I, II, III, IV, T2
 • 16 – 24 marca 2021                   – I, II, III, T3
 • 17 – 25 kwietnia 2021                – I, II, IV,   Synteza klasyczna
 •  8 – 16 maja 2021                      – I, II, IV, T4
 • 22 – 30 czerwca 2021                – I, II, III, IV,
 • 13 – 21 lipca 2021                      – I, II, III, IV, T5
 • 4 – 12 września 2021                 – I, II, III, IV, Synteza klasyczna
 • 2 – 10 października 2021          – I, II, III, IV, T6
 • 6 – 14 listopada 2021                 – I, II, III, IV
 • 7 – 15 grudnia                             – I, II, III, IV
 • 29 grudnia– 6 stycznia 2022    – I, II, III, IV, T7

[Na Syntezę klasyczną zapraszamy po odprawieniu 4. Tygodnia Ćwiczeń]

 

Rekolekcje tematyczne

(mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej Pierwszy i Drugi Tydzień Ćwiczeń duchownych)

T1 – Jezus namaszczony Duchem Świętym przechodzi przez życie dobrze czyniąc – o. Tadeusz Hajduk SJ

Punktem wyjścia do podjętego tematu są słowa św. Piotra wypowiedziane u setnika Korneliusza [Dz 10,37-38]: Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Korzystając z opisów w ewangelii Łukasza  – począwszy od namaszczenia Jezusa Duchem Świętym – w kolejnych wydarzeniach Jego życia będziemy starali odkrywać to Jego działanie i uczyć się Go w tym naśladować.

T2 – Uzdrowieni, aby służyć – o. Tadeusz Hajduk SJ

W Kazaniu na górze Jezus stwierdza, że jeśli oko jest powodem do grzechu to trzeba je wyłupać i jeśli ręka jest powodem do grzechu, to trzeba ją odciąć, bo lepiej, gdy zginie jeden z członków, niż żeby całe ciało miało iść do piekła. [Por. Mt 5,29n]. A przecież Jezus nie oślepiał ludzi tylko przywracał im wzrok. To prawda, ale Jezus nieco później czynił wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. [Por. Mt 11,20-24]. Jezus czynił cuda uzdrawiając ludzi by dać im więcej możliwości do miłowania, a oni jak widać to swoje uzyskane zdrowie często wykorzystywali w złych celach. Będziemy dzień po dniu przyglądać się tym uzdrowieniom i patrząc na nasze sprawności fizyczne pytać czy je dobrze wykorzystujemy.

T3 – Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca o. Tadeusz Hajduk SJ

Papież Franciszek ustanawiając nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia bullę Misericordiae vultus zaczyna słowami: Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. […] Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju.  Skoro Jezus nie tylko swoimi słowami i gestami, ale całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga i skoro jesteśmy zaproszeni by nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia, by była dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju, to chcemy to podjąć bardziej intensywnie w tych rekolekcjach.

T4 – Śladami św. Pawła – o. Jerzy Mordarski SJ

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Paweł VI). Takim świadkiem wiary i gorliwości apostolskiej jest dla nas św. Paweł. Podążając jego śladami będziemy przyglądać się jego drodze wiary, aby lepiej zrozumieć historię własnego życia i osobistego powołania.

T5 – Piotr Apostoł – od słabości do wielkości – o. Tadeusz Hajduk SJ

Będziemy w tych rekolekcjach z apostołem Piotrem, nazwanym przez Jezusa Opoką, na której zbuduje Kościół, ale i zgromionym słowami: „zejdź mi z oczu szatanie”. Zobaczymy dojrzewanie Piotra formowanego przez Jezusa aż do przełomu który nastąpi po Zmartwychwstaniu i przy Zesłaniu Ducha Świętego. Od Piotra chcemy się uczyć naszego dojrzewania w relacji do Jezusa i w misji jaką On sam nam powierza.

T6 – Bóg bliski –  o. Jerzy Sermak SJ

Bóg, który w człowieku chce widzieć swój obraz i podobieństwo nieustannie zbliża się do nas. W Starym Testamencie czyni to przez dzieło stworzenia, a potem przez prowadzenie swego ludu do Ziemi Obiecanej. Prawo i Prorocy to najważniejsze znaki Boga zatroskanego o przymierze z ludźmi. W Nowym Testamencie Bóg zbliżył się do nas najpełniej, stając się w Chrystusie jednym z nas. W odpowiedzi oczekuje przyjęcia tej bliskości, jako najpewniejszej drogi do zbawienia. Rekolekcje mają nam pomóc zrozumieć, że nie tylko Bóg jest nam bliski, ale że i my możemy być bliżsi Jemu.

T7 – Ewangelia dociera do Europy – o. Tadeusz Hajduk SJ

Dzieje Apostolskie nazywane są często Ewangelia Ducha Świętego. Nie ma więc problemu by zastosować do nich kontemplacje ewangeliczne. Ale będzie to nie tyle kontemplacja Jezusa, co Ducha Świętego widząc Jego działanie w Kościele pierwotnym. Będziemy patrzyli jak Kościół wprowadza w praktykę słowa pożegnalne Jezusa: „Będziecie moimi świadkami” i jak to wszystko dzieje się pod wpływem obiecanego Ducha świętego. Postacią centralną będzie św. Paweł, którego Duch Święty doprowadzi do ewangelizowania Europy, choć jego osobiste pragnienia były wcześniej nieco inne.

 

SESJE WEEKENDOWE

26 – 28 marca 2021 – o. Tadeusz Hajduk SJ – Zdrowa duchowość działania [Skupienie dla sióstr zakonnych]

W adhortacji Vita Consecrata czytamy: Instytuty zaangażowane w jedną z form apostolstwa winny rozwijać zdrową duchowość działania, która dostrzega Boga we wszystkich rzeczach i widzi wszystkie rzeczy w Bogu. […]  Sam Jezus dał nam doskonały przykład, jak można komunię z Ojcem połączyć z życiem niezwykle aktywnym. Jeśli brakuje nieustannego dążenia do takiej jedności, w każdej chwili grozi niebezpieczeństwo wewnętrznego załamania, zagubienia i zniechęcenia. Ścisła jedność między kontemplacją i działaniem pozwoli nam dzisiaj — tak jak w przeszłości — podjąć nawet najtrudniejszą misję. [VC 74]. Podejmiemy temat zdrowej duchowości działania w kilku aspektach. W osobnych konferencjach poruszymy tematy, które  wynikają z cytowanego tekstu.

 

SESJE WEEKENDOWE POŁĄCZONE Z WYPOCZYNKIEM

 • 30 kwietnia – 6 maja 2021 – o. Tadeusz Hajduk SJ – W szkole Jezusa: Uczcie się ode Mnie modlitwy
 • 22 – 28 października – o. Tadeusz Hajduk SJ – W szkole Jezusa: Uczcie się ode Mnie relacji międzyludzkich

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 • 23 – 26 listopada 2021 – o. Andrzej Migacz SJ

WĘDROWANIE Z BOGIEM

 • 26 – 31 stycznia 2021 – o. Tadeusz Hajduk SJ
 • 1 – 6 czerwca 2021 – o. Edward Czaja SJ
 • 9 – 15 sierpnia 2021 –  o. Jacek Poznański SJ
 • 17 – 22 sierpnia 2021 – Mateusz Duszyński SJ

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

Prosimy tego typu pobyt uzgadniać telefonicznie z o. Superiorem Janem Gruszką SJ (tel. 797 907 701)