Fundament: 197 osób

25-30 marca – 38 osób
22-27 kwietnia – 30 osób
11-16 lipca – 45 osób
16-21 września – 46 osób
4-9 listopada – 38 osób

 

Rekolekcje 8-dniowe: 396 osób

16-24 lutego – 44 osoby
1-9 marca – 38 osób
5-13 kwietnia – 35 osób
6-14 maja – 37 osób
7-15 czerwca – 40 osób
1-9 lipca – 42 osoby.
23-31 sierpnia – 33 osoby
3-11 września – 32 osoby
11-19 października – 32 osoby
15-23 listopada – 33 osoby
1-9 grudnia – 30 osób

Sesje połączone z możliwością wypoczynku: 141 osób

16-18 maja – 75 osób
12-14 grudnia – 66 osób

Rekolekcje kapłańskie: 44 osoby

25-28 listopada – 44 kapłanów

 

Razem: 778 osób