Róża Różańcowa św. Ignacego Loyoli

W naszym domu rekolekcyjnym w październiku 2012 roku zawiązała się Żywa Róża Różańcowa.to owoc odbytych w tym domu rekolekcji. Składa się ona z osób, które idą drogą duchowości ignacjańskiej, tzn. biorą udział w rekolekcjach ignacjańskich oraz są związane z domem rekolekcyjnym „Górka”.

Róża obrała św. Ignacego Loyolę jako swojego Patrona, stąd nazwa Róży – Róża Różańcowa św. Ignacego Loyoli.

Opiekunem duchowym Róży jest obecnie o. Maciej Konenc SJ.

Z uwagi na to, że Róża Różańcowa św. Ignacego Loyoli skupia osoby znacznie oddalone od siebie przestrzennie, miesięczna zmiana tajemnic odbywa się drogą e-mailową.

Stałą intencją Róży Różańcowej św. Ignacego Loyoli jest  intencja rekolekcyjna, tj. za uczestników rekolekcji, za dających i towarzyszących.

Więcej informacji na temat Róży otrzymać można pod adresami: [email protected] oraz [email protected]