Zgłoś się!

Aby zgłosić się, prosimy wybrać właściwy termin i wypełnić kwestionariusz.

Na liście podane są wszystkie aktualnie dostępne terminy, na które mamy wolne miejsca. Na kolejne nie ma jeszcze zapisów.

  • Proszę pamiętać, że wypełnienie formularza nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w rekolekcjach – potwierdzenie lub odmowę wysyłamy drogą mailową.
  • Przed zgłoszeniem się na rekolekcje – prosimy przeczytać o poszczególnych rodzajach rekolekcji tutaj.
Zapoznaj się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych.

 

Fundament (5-dniowy)

Ćwiczenia duchowe (8-dniowe)

Sesje weekendowe

Sesje z wypoczynkiem

Wędrowanie z Bogiem

Rekolekcje kapłańskie