Aby zgłosić się, prosimy wybrać właściwy termin i wypełnić kwestionariusz.

Na liście podane są wszystkie aktualnie dostępne terminy, na które mamy wolne miejsca (na kolejne nie ma jeszcze zapisów!).

  • Proszę pamiętać, że wypełnienie formularza nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w rekolekcjach – potwierdzenie lub odmowę wysyłamy drogą mailową.
  • Przed zgłoszeniem się na rekolekcje – prosimy przeczytać o poszczególnych rodzajach rekolekcji tutaj.
Zapoznaj się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych.

Fundament (5-dniowe)

 

Ćwiczenia duchowe (8-dniowe)

  • 30 listopada – 8 grud. 2019 (tygodnie: I, II, III, IV, Rek. tem. – ĆD z bibliodramą. Psalmy. „… by moje serce, nie milcząc, psalm Tobie śpiewało”. Ps 30, 13– p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ) (lista rezerwowa na bibliodramę)
  • 29 grud. – 6 stycznia 2020   (tygodnie: I, II, III, IV)

Rekolekcje dla kapłanów

Sesje weekendowe