34 Niedziela Zwykła [J 18,33b-37] – 26.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2006   HISTORIA: Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus...

33 Niedziela Zwykła [Mk 13,24-32] – 19.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 33 Niedzieli Zwykłej – 19.11.2006   HISTORIA: Jezus powiedział: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.… Czytaj...

32 Niedziela Zwykła [Mk 12,38-44] – 12.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli Zwykłej – 12.11.2006   HISTORIA: I nauczając dalej [Jezus] mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w...

31 Niedziela Zwykła [Mk 12,28b-34] – 5.11.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli Zwykłej – 5.11.2006   HISTORIA: Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: „Które jest pierwsze ze...

30 Niedziela Zwykła [Mk 10,46-52] – 29.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli Zwykłej – 29.10.2006   HISTORIA: Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest...

29 Niedziela Zwykła [Mk 10,35-45] – 22.10.2006

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 29 Niedzieli Zwykłej – 22.10.2006   HISTORIA: Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.” On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam...