Rok 2006 (B)

34 Niedziela Zwykła [J 18,33b-37] – 26.11.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2006   HISTORIA: Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem?… Czytaj dalej

32 Niedziela Zwykła [Mk 12,38-44] – 12.11.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli Zwykłej – 12.11.2006   HISTORIA: I nauczając dalej [Jezus] mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.… Czytaj dalej

31 Niedziela Zwykła [Mk 12,28b-34] – 5.11.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli Zwykłej – 5.11.2006   HISTORIA: Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.… Czytaj dalej

30 Niedziela Zwykła [Mk 10,46-52] – 29.10.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli Zwykłej – 29.10.2006   HISTORIA: Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Wielu nastawało na niego, żeby umilkł.… Czytaj dalej

29 Niedziela Zwykła [Mk 10,35-45] – 22.10.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 29 Niedzieli Zwykłej – 22.10.2006   HISTORIA: Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.” On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.” Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie.… Czytaj dalej

28 Niedziela Zwykła [Mk 10,17-30] – 15.10.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 28 Niedzieli Zwykłej – 15.10.2006   HISTORIA: Gdy [Jezus] wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym?… Czytaj dalej

27 Niedziela Zwykła [Mk 10,2-16] – 8.10.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 27 Niedzieli Zwykłej – 8.10.2006   HISTORIA: Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić.” Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.… Czytaj dalej

26 Niedziela Zwykła [Mk 9,38-43.45.47-48] – 1.10.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 26 Niedzieli Zwykłej – 1.10.2006   HISTORIA: Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.” Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.… Czytaj dalej