Modlitwa

10 rzeczy, które mogą się wydarzyć w czasie częstej adoracji

by
Znalezienie czasu na udział w adoracji może być trudne. Jeżeli jednak będziesz się starał realizować swój zamiar i z otwartym sercem poświęcisz trochę czasu na regularną adorację, może to przynieść zaskakujące rezultaty.   A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc, “Bierzcie, to jest ciało moje”.… Czytaj dalej

Adorować Boga sercem

by
Wiara nie jest celem samym w sobie. Przeciwnie, jest wprawdzie bardzo cennym, ale jednak środkiem do Boga.   Dzięki niej człowiek poznaje swego Stwórcę, czci Go, adoruje, coraz bardziej kocha, by w końcu połączyć się z Nim na wieczność. Święty Ignacy Loyola ujął w sposób lapidarny istotę powołania człowieka na ziemi: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją (Ćd, 23).… Czytaj dalej

Piękno adoracji

by
  Jednym z ważniejszych źródeł poznawania Jezusa dziś jest adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji jesteśmy z Nim. Słowo być z (kimś) oznacza przede wszystkim mieć dla niego czas. Kochający się małżonkowie, rodzice i dzieci, przyjaciele pragną jak najczęściej spędzać wspólnie czas, przebywać w swoim towarzystwie, nawet nic nie mówiąc.… Czytaj dalej

Rozproszenia

by
“Gdyby dusze chciały się skupić, Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie zagłusza mowę Pańską” (Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 452). Każdy, kto się modli, a szczególnie ten, kto oddaje się dłuższej modlitwie, wie bardzo dobrze, czym są rozproszenia. Zdaje sobie też sprawę z tego, jak wielkim są one problemem i jak prowadzą niekiedy do tego, że kończy się modlitwę z niesmakiem, z wyrzutami sumienia, a co więcej – popada się w kryzysy modlitwy.… Czytaj dalej

Jak modlić się na sto procent?

by
  Kościół jest wielkim skarbcem modlitw. Począwszy od pacierza, którego uczymy się w dzieciństwie, poprzez nowenny, litanie, rozważanie Pisma Świętego i medytację, skończywszy na modlitwie uwielbienia. Co jednak zrobić, gdy wszystkie te “sposoby” przestają nam wystarczać? Ciągle się rozwijamy Życie duchowe polega na rozwoju.… Czytaj dalej

NOWENNA O POZNANIE TAJEMNICY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

by
  Dzień 1 POZNAWANIE PANA BOGA Zastanawiałam się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kim jest Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam.… Czytaj dalej

Droga światła – spotkania ze Zmartwychwstałym

by
  Spotkanie I: Jezus powstał z martwych Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.… Czytaj dalej

Adorować Boga sercem

by
  Wiara nie jest celem samym w sobie. Przeciwnie, jest wprawdzie bardzo cennym, ale jednak środkiem do Boga.   Dzięki niej człowiek poznaje swego Stwórcę, czci Go, adoruje, coraz bardziej kocha, by w końcu połączyć się z Nim na wieczność. Święty Ignacy Loyola ujął w sposób lapidarny istotę powołania człowieka na ziemi: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją (Ćd, 23).… Czytaj dalej

Litania o Męce Pańskiej

by
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Jezu dla zbawienia narodów na świat zesłany, Jezu na ofiarę krwawą dla odkupu dusz ludzkich Ojcu niebieskiemu poświęcony, Jezu za trzydzieści srebrników sprzedany, Jezu przed męką w Sakramencie Najświętszym Siebie uczniom za pokarm dający, Jezu po wieczerzy ostatniej uczniów cieszący, Jezu od zguby wiecznej Judasza odwodzący, Jezu nieznośnym smutkiem ściśniony, Jezu w modlitwie woli Ojca posłuszny, Jezu w ogrojcu mdlejący, Jezu krwawym potem zlany, Jezu przez złego ucznia zdradzony, Jezu przy pojmaniu srodze skrępowany, Jezu od wszystkich apostołów i uczniów opuszczony, Jezu z ogrojca do miasta nielitościwie prowadzony, Jezu w drodze okrutnie męczony, Jezu przed Annaszem i Kajfaszem jako złoczyńca stawiony, Jezu w domu Kajfasza fałszywie oskarżony, Jezu na wszelkie potwarze pokornie milczący, Jezu od złośliwego Malchusa w policzek uderzony, Jezu przez srogich oprawców policzkowany, za włosy targany i oplwany, Jezu od Piotra po trzykroć zaprzany, Jezu nad upadkiem Piotra bolejący, Jezu Piotra z upadku podźwigający, Jezu od Swoich nieprzyjaciół godnym śmierci uznany, Jezu przez sąd synagogi sądowi Piłata podany, Jezu niesprawiedliwie przed Piłatem obwiniony, Jezu od Piłata do Heroda posłany, Jezu u Heroda wzgardzony i szyderczo wyśmiany, Jezu w szatę białą dla większej hańby ubrany, Jezu od Heroda do Piłata odprowadzony, Jezu na srogie biczowanie skazany, Jezu przez obnażenie niewymownie zawstydzony, Jezu bez litości ubiczowany, Jezu cierniem boleśnie ukoronowany, Jezu na szyderstwo w purpurę obleczony, Jezu trzciną po Głowie bity, Jezu na urągowisko Królem żydowskim witany, Jezu na ganku ratusza przez Piłata całemu ludowi ukazany, Jezu gorszym nad złoczyńcę Barabasza okrzyczany, Jezu niesprawiedliwie na śmierć krzyżową osądzony, Jezu na miejscu sądu ciężarem Krzyża przywalony, Jezu z Krzyżem na zbolałych ramionach za miasto wyprowadzony, Jezu pod Krzyżem trzykroć upadający, Jezu drogą na Kalwaryę rozmaicie dręczony, Jezu do powstania z upadków okrutnie zmuszony, Jezu pobożność Weroniki wizerunkiem oblicza Swego cudownie nagradzający, Jezu płaczące nad Tobą niewiasty zbawiennie upominający, Jezu na górę Trupichgłów tyrańsko wyprowadzony, Jezu najboleśniej z szat Swoich obnażony, Jezu srodze na Krzyż rzucony i na nim okrutnie rozpięty, Jezu tępymi gwoźdźmi w Ręce i Nogi srodze do Krzyża przybity, Jezu z Krzyżem podniesiony i między łotry policzony, Jezu za krzyżowników Swoich Ojca niebieskiego błagający, Jezu octem i żółcią pojony, Jezu od przewodników ludu szydersko naigrawany, Jezu od pospólstwa całego haniebnie wyśmiany, Jezu od złego łotra bluźnierstwem dręczony, Jezu od nawróconego łotra pokutę przyjmujący, Jezu od swawolnego żołnierstwa szydzony, Jezu podziałem szat Swoich srodze w sercu dotknięty, Jezu rzucaniem losu o Twą suknię niewymownie zelżony, Jezu Matkę Swoją Janowi w opiekę oddający, Jezu nieznośne pragnienie cierpiący, Jezu do Ojca Przedwiecznego głośno wołający, Jezu odkupienie świata głoszący, Jezu przez trzy godziny na Krzyżu bolejący, Jezu duszę Swoją w ręce Boga Ojca polecający, Jezu śmiercią bezrozumne stworzenia do litości nad Tobą wzruszający, Jezu po śmierci włócznią przeszyty, Jezu z Krzyża ze czcią zdjęty, Jezu na ręku Matki Twej złożony, Jezu łzami Jej ze Krwi do Ran przywrzałej obmyty, Jezu drogiemi wonnościami namaszczony, Jezu w czyste prześcieradło uwity, Jezu przez uczniów do Grobu zaniesiony, Jezu w nowym Grobie pochowany, Jezu od nieprzyjaciół i po śmierci pilnie strzeżony, Jezu przez godzin czterdzieści w Grobie z ciałem spoczywający, Jezu Duszą Swoją otchłań Ojców św.… Czytaj dalej