XVI Niedziela Zwykła – Mt 13, 24-30 – 19 lipca 2020

XVI Niedziela Zwykła – Mt 13, 24-30 – 19 lipca 2020

Zboże i chwast Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i...
XV Niedziela Zwykła – Mt 13, 1-9 – 12 lipca 2020

XV Niedziela Zwykła – Mt 13, 1-9 – 12 lipca 2020

Przypowieść o siewcy Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać.… Czytaj...
XIV Niedziela Zwykła – Mt 11, 25-30 – 5 lipca 2020

XIV Niedziela Zwykła – Mt 11, 25-30 – 5 lipca 2020

Życiowe zaproszenie W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój....