Roraty 2020

Roraty w Adwencie 2020

Fot. Jerzy Mordarski SJ