Rok 2009 (B)

Uroczystość Chrystusa Króla – [Ap 1,5-8] -22.11.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Uroczystości Chrystusa Króla – 22.11.2009 SŁOWO BOŻE: Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków!… Czytaj dalej

33 Niedziela Zwykła [Hbr 10,11-14 – 15.11.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Trzydziestej Trzeciej Niedzieli Zwykłej – 15.11.2009 SŁOWO BOŻE: Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego.… Czytaj dalej

32 Niedziela Zwykła [Hbr 9,24-28] – 8.11.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Trzydziestej Drugiej Niedzieli Zwykłej – 8.11.2009   SŁOWO BOŻE: Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą.… Czytaj dalej

Uroczystość Wszystkich Świętych [1 J 3,1-3] – 1.11.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Uroczystości Wszystkich Świętych – 1.11.2009   SŁOWO BOŻE: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.… Czytaj dalej

30 Niedziela Zwykła [Hbr 5,1-6] – 25.10.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Trzydziestej Niedzieli Zwykłej – 25.10.2009 SŁOWO BOŻE: Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom.… Czytaj dalej

29 Niedziela Zwykła [Hbr 4,14-16] – 18.10.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Dziewiątej Niedzieli Zwykłej – 18.10.2009 SŁOWO BOŻE: Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.… Czytaj dalej

28 Niedziela Zwykła [Hbr 4,12-13] – 11.10.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Ósmej Niedzieli Zwykłej – 11.10.2009 SŁOWO BOŻE: Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.… Czytaj dalej

27 Niedziela Zwykła [Hbr 2,9-11] – 4.10.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Siódmej Niedzieli Zwykłej – 4.10.2009 SŁOWO BOŻE: Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało, bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.… Czytaj dalej

26 Niedziela Zwykła [Jk 5,1-6] – 27.09.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Szóstej Niedzieli Zwykłej – 27.09.2009 SŁOWO BOŻE: A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień.… Czytaj dalej

25 Niedziela Zwykła [Jk 3,16-4,3] – 20.09.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Piątej Niedzieli Zwykłej – 20.09.2009 SŁOWO BOŻE: Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.… Czytaj dalej