Rok 2009 (B)

24 Niedziela Zwykła [Jk 2,14-18] – 13.09.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Czwartej Niedzieli Zwykłej – 13.09.2009 SŁOWO BOŻE: Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!… Czytaj dalej

23 Niedziela Zwykła [Jk 2,1-5] – 6.09.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Trzeciej Niedzieli Zwykłej – 6.09.2009 SŁOWO BOŻE: Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?… Czytaj dalej

22 Niedziela Zwykła [Jk 1,17-18.21b-22.27] – 30.08.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 22 Niedzieli Zwykłej – 30.08.2009 SŁOWO BOŻE: Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.… Czytaj dalej

20 Niedziela Zwykła [Ef 5,15-20] – 16.08.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Niedzieli Zwykłej – 16.08.2009 SŁOWO BOŻE: Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.… Czytaj dalej

19 Niedziela Zwykła [Ef 4,30-5,2] – 9.08.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 19 Niedzieli Zwykłej – 9.08.2009 SŁOWO BOŻE: I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością.… Czytaj dalej

17 Niedziela Zwykła [Ef 4,1-6] – 26.07.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 17 Niedzieli Zwykłej – 26.07.2009 SŁOWO BOŻE: A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.… Czytaj dalej

16 Niedziela Zwykła [Ef 2,13-18] – 19.07.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 16 Niedzieli Zwykłej – 19.07.2009 SŁOWO BOŻE: Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.… Czytaj dalej

15 Niedziela Zwykła [Ef 1,3-14] – 12.07.2009

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 15 Niedzieli Zwykłej – 12.07.2009 SŁOWO BOŻE: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.… Czytaj dalej