4 Niedziela Adwentu [Rz 16,25-27] – 21.12.2008

Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 4 Niedzieli Adwentu – 21.12.2008 SŁOWO BOŻE: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak...

3 Niedziela Adwentu [1 Tes 5, 16-24] – 14.12.2008

Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 3 Niedzieli Adwentu – 14.12.2008   SŁOWO BOŻE: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście,...

2 Niedziela Adwentu [2 P 3,8-14] – 7.12.2008

Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 2 Niedzieli Adwentu – 7.12.2008   SŁOWO BOŻE: Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem...

1 Niedziela Adwentu [1 Kor 1,3-9] – 30.11.2008

Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 1 Niedzieli Adwentu – 30.11.2008   HISTORIA: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem...

33 Niedziela Zwykła [1 Tes 5, 1-6] – 16.11.2008

Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Trzydziestej Trzeciej Niedzieli Zwykłej – 16.11.2008   SŁOWO BOŻE: Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy...