Rok 2008 (A)

4 Niedziela Adwentu [Rz 16,25-27] – 21.12.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 4 Niedzieli Adwentu – 21.12.2008 SŁOWO BOŻE: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków.… Czytaj dalej

3 Niedziela Adwentu [1 Tes 5, 16-24] – 14.12.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 3 Niedzieli Adwentu – 14.12.2008   SŁOWO BOŻE: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie!… Czytaj dalej

2 Niedziela Adwentu [2 P 3,8-14] – 7.12.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 2 Niedzieli Adwentu – 7.12.2008   SŁOWO BOŻE: Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was.… Czytaj dalej

1 Niedziela Adwentu [1 Kor 1,3-9] – 30.11.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 1 Niedzieli Adwentu – 30.11.2008   HISTORIA: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.… Czytaj dalej

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata [1 Kor 15,20-26.28] – 23.11.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata– 23.11.2008   SŁOWO BOŻE: Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.… Czytaj dalej

33 Niedziela Zwykła [1 Tes 5, 1-6] – 16.11.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Trzydziestej Trzeciej Niedzieli Zwykłej – 16.11.2008   SŁOWO BOŻE: Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.… Czytaj dalej

Zaduszki [Rz 6,3-9] – 2.11.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Niedzieli Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych – 2.11.2008   SŁOWO BOŻE: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.… Czytaj dalej

30 Niedziela Zwykła [1 Tes 1,5b-10] – 26.10.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 30 Niedzieli Zwykłej –  26.10.2008   SŁOWO BOŻE: Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.… Czytaj dalej

29 Niedziela Zwykła [1 Tes 1,1-5b] – 19.10.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Dziewiątej Niedzieli Zwykłej – 19.10.2008   SŁOWO BOŻE: Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie.… Czytaj dalej