Rok 2008 (A)

27 Niedziela Zwykła [[Flp 4,6-9] – 5.10.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Siódmej Niedzieli Zwykłej – 5.10.2008   SŁOWO BOŻE: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.… Czytaj dalej

26 Niedziela Zwykła [Flp 2,1-5] – 28.09.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Szóstej Niedzieli Zwykłej – 28.09.2008   SŁOWO BOŻE: Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.… Czytaj dalej

23 Niedziela Zwykła [Rz 13,8-10] – 7.09.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Trzeciej Niedzieli zwykłej – 7.09.2008   SŁOWO BOŻE: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!… Czytaj dalej

22 Niedziela Zwykła [Rz 12,1-2] – 31.08.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 22 Niedzieli Zwykłej – 31.08.2008   SŁOWO BOŻE: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”   [Rz 12,1-2]   OBRAZ DO MODLITWY: spójrzmy na Jezusa, który idzie przez życie dobrze czyniąc, wypełniając wolę Ojca we wszystkim i do końca i tak sprawiając Ojcu przyjemność.   PROŚBA O OWOC MODLITWY: prośmy o to, byśmy odnawiając nieustannie swój umysł byli wolni od wzorców tego świata i umieli jasno rozpoznawać, jaka jest wola Boża wobec nas, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.   PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY:   1.    … Czytaj dalej

21 Niedziela Zwykła [Rz 11,33-36] -24.08.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Pierwszej Niedzieli Zwykłej – 24.08.2008   SŁOWO BOŻE: „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?… Czytaj dalej

20 Niedziela Zwykła [Rz 11,13-15.29-32] – 17.08.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dwudziestej Niedzieli Zwykłej – 17.08.2008   SŁOWO BOŻE: „Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.… Czytaj dalej

19 Niedziela Zwykła [Rz 9,1-5] – 10.08.2008

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Dziewiętnastej Niedzieli Zwykłej – 10.08.2008   SŁOWO BOŻE: „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą odłączony od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami.… Czytaj dalej