Łyk teologii

Odpocząć przy Sercu Jezusa

by
  Wracam więc do mojej klauzury, do stóp Boskiego tabernakulum, aby prowadzić pod okiem Ukochanego życie jak najbardziej zbliżone do życia biednego domu z Nazaretu na tyle, na ile słabość serca mi na to pozwoli. (bł. Karol de Foucauld)   Niewielu ludzi odkrywa wartość adoracji, choć prawie wszyscy na dnie serca za nią tęsknią.… Czytaj dalej

Codzienny pokarm

by
  Eucharystia jest sakramentem duchowego wzrostu. Każdy kapłan celebruje ją niemal codziennie i również dla wielu świeckich chrześcijan staje się codziennym pokarmem w drodze do Ojca. Niewątpliwie każdemu zapada w sercu szczególnie czas pierwszej w pełni przeżytej Eucharystii, gdy świadomie przyjmuje Ciało Chrystusa.… Czytaj dalej

Trójca Święta wstrząsa światem

by
  Bóg – wspólnota Osób – przeprowadza w świecie i człowieku cichą rewolucję, która często nie jest rozpoznana nawet przez chrześcijan. A przecież to Dobra Nowina.   “Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5) Święty Paweł doświadczył na własnej skórze, na czym polega różnica między życiem przed przyjściem Chrystusa i po Jego Zmartwychwstaniu.… Czytaj dalej

Duch Święty Ożywiciel

by
Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, Duch Święty, zaprasza nas, byśmy zanurzyli się i odnowili w oceanie Bożej Miłości. On jest Tym, który “komunikuje” pomiędzy Ojcem i Synem. Dlatego dzięki Duchowi Świętemu mamy przystęp do Ojca i lepiej poznajemy Osobę Jezusa Chrystusa. Duch Święty trudzi się we wspólnocie Kościoła, w świecie i w naszym sercu, by wszyscy ludzie otwierali się na duchowe owoce Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.… Czytaj dalej

Co znaczy “głupstwo krzyża”?

by
Co znaczy “głupstwo krzyża”? Mamy tu do czynienia ze skrótem myślowym albo – bardziej dramatycznie – “krótkim spięciem” idei, które są kluczowe dla chrześcijaństwa. Przybliżamy się do tajemnicy dzięki wyjaśnieniom Apostoła, tłumaczącego sens misji, z jaką Zmartwychwstały posłał go do świata, by głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.… Czytaj dalej

Niedziela palmowa – uwertura Paschy

by
Pan przechodzi między nami i zaprasza nas do podążania Jego śladami. Niedziela Palmowa daje nam szczególną ku temu okazję. Dziś przeżywamy w zarysie już całą Paschę, dlatego tę niedzielę możemy nazwać “uwerturą Paschy”. Podobnie jak w muzyce uwertura, choć jest tylko wstępem do utworu, streszcza w sobie akcję całego dramatu, sygnalizując jego istotne motywy, tak w liturgii Niedziela Palmowa zapowiada całą istotę i obydwie fazy Paschy: uniżenie i mękę oraz zmartwychwstanie i chwałę Chrystusa.… Czytaj dalej

Co to jest Msza z modlitwą o uzdrowienie?

by
  Dla stałych bywalców hasło: “ostatni poniedziałek miesiąca, kościół jezuitów, godzina 19.00” – mówi wszystko. Dla niewtajemniczonych – nawet długie wyjaśnienia nie wystarczą. Pewnie niejeden z nich zamiast wyjaśnień usłyszałby po prostu: “Przyjdź, zobacz, przekonasz się”. O czym mowa? O Mszy świętej w intencji uzdrowienia.… Czytaj dalej

Czy to na pewno jest grzech śmiertelny?

by
  Niejeden grzesznik stylizuje swą niepokonalną złą skłonność do „rangi” grzechu śmiertelnego. Długo i szeroko można by rozwodzić się nad tą otchłanią ludzkiego przeżywania zła. Tego grzechu, jak i w ogóle żadnego, nie da się wymierzyć miarą łokciową. Wielcy teologowie i mistrzowie życia duchowego spieszą tak strapionemu z pomocą, oferując mu wiele reguł mądrościowych dla rozeznania się w rzekomym ślepym zaułku.… Czytaj dalej

Czy chodzić do spowiedzi, skoro ciągle powtarzam te same grzechy?

by
  Pytanie: „Czy chodzić do spowiedzi, skoro ciągle powtarzam te same upadki moralne?” może pojawić się w życiu właściwie każdej osoby wierzącej, świadomej własnych słabości, zmagającej się nieustannie ze swoimi grzechami i przystępującej regularnie do sakramentu pojednania. Częstokroć wierni zadający sobie to pytanie zastanawiają się poważnie nad dalszą zasadnością przystępowania do sakramentu pokuty.… Czytaj dalej

Grzech niemożliwy do odpuszczenia

by
  “Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: “Ma ducha nieczystego”. (Mk 3,28-30)   W kontekście polemiki z uczonymi w Piśmie pojawia się stwierdzenie Jezusa, które zabiera sen z powiek egzegetom wszystkich epok.… Czytaj dalej