Ćwiczenia duchowne

O problemach w przeżywaniu Czwartego Tygodnia

by
Rekolekcje ignacjańskie, nazywane także Ćwiczeniami duchowymi, od kilku stuleci są nieocenionym narzędziem przemiany ludzkich serc. Ich autor, św. Ignacy Loyola, w niewielkiej książeczce opisał drogę, którą sam wcześniej został poprowadzony przez Boga, przede wszystkim w Manresie, gdzie Bóg „obchodził się z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem i pouczał go”1.… Czytaj dalej

Łzy w modlitwie

by
  W trakcie rekolekcji ignacjańskich, przy komentowaniu reguł o rozeznawaniu duchów, często unika się wyjaśnień, na czym polega pocieszenie przez łzy, o którym mówią Ćwiczenia. Kiedy zaś porusza się ten temat, mówi się raczej o “pocieszeniu bolesnym”. I nie bez racji, gdyż zbytnie rozwodzenie się na ten temat mogłoby prowadzić rekolektantów do przykrych pomyłek, zwłaszcza jeśli byliby zbyt pobudliwi.… Czytaj dalej

Wsłuchiwanie się w szept Boga

by
  Rachunek sumienia to czas modlitwy. Jego zupełny brak lub robienie go niestaranne, bez systematycznego wysiłku pracy na sobą, całkowicie nas spłyca i spra­wia, że stajemy się niewrażliwi na delikatne, a zarazem zdecydowane działanie Chrystusa, mieszkającego w na­szych sercach. Z drugiej strony pusta refleksja nad sobą, ograniczająca się wyłącznie do analizy psychologicznej lub niezdrowa introspekcja nie poszerza horyzontów, a wręcz przeciwnie, rodzi realne niebezpieczeństwo za­grzebania się w sobie.… Czytaj dalej

Trzeci tydzień Ćwiczeń Duchowych

by
  Dziś rozpoczyna się trzeci tydzień naszego cyklu. Poznasz w nim, co święci mówili o modlitwie, czym są i jak sobie radzić z rozproszeniami i dlaczego tak wielkie znaczenie ma nasz obraz Boga.   Ponieważ stworzył nas Bóg, który w nas i przez nas kontynu­uje dzieło stworzenia, z samej naszej natury jesteśmy powią­zani z Bogiem.… Czytaj dalej

Bibliodrama

by
  W swojej praktyce terapeutycznej wykorzystuje Pani metodę bibliodramy. Bibliodramą zajmuję się już blisko dwadzieścia lat. To forma psychodramy odnosząca się do odczytywania tekstu biblijnego. Tekst słowa Bożego w bibliodramie czyta się w taki sposób, by można było w tej lekturze wykorzystać własne doświadczenia.… Czytaj dalej

Czym jest fundament Ćwiczeń duchowych?

by
Wizja życia według św. Ignacego   Święty IgnacyLoyola na drodze osobistego nawrócenia otrzymał od Boga głębokie doświadczenie i zrozumienie sensu oraz celu ludzkiego życia. Opisał je w dwudziestym trzecim numerze książeczki Ćwiczeń duchowych. Punkt ten nosi znaczący tytuł: Zasada i fundament.… Czytaj dalej

Czym jest fundament Ćwiczeń duchowych?

by
  Wizja życia według św. Ignacego   Święty IgnacyLoyola na drodze osobistego nawrócenia otrzymał od Boga głębokie doświadczenie i zrozumienie sensu oraz celu ludzkiego życia. Opisał je w dwudziestym trzecim numerze książeczki Ćwiczeń duchowych. Punkt ten nosi znaczący tytuł: Zasada i fundament.… Czytaj dalej

Ewangeliczna kontemplacja

by
Święty Ignacy w kolejnych tygodniach Ćwiczeń duchownych umieścił szereg kontemplacji. W medytacji ważna jest rola naszej pamięci, rozumu i woli, kontemplacja polega na zastosowaniu zmysłów i pracy wyobraźni w naszym trwaniu przed Obliczem Boga, tak w strapieniu,  praktykować, niezbędna jest żywa wiara, o którą należy pokornie prosić.… Czytaj dalej