O. Jan GRUSZKA

Przełożony wspólnoty, Rektor kościoła, koordynator Apostolstwa Trzeźwości. W Zakopanem na Górce od 2017r.

Br. Tadeusz STARZAK

Minister wspólnoty. Na Górce od od 2018 r.

O. Józef DOMARADZKI

Pomaga w kościele i w duszpasterstwie trzeźwości. Ur. w 1943; wstąpił do Zakonu 30.09.1960; przyjął święcenia kapłańskie 15.08.1972. Długoletni duszpasterz w Rudzie Śląskiej i Kłodzku. W Zakopanem od 2008 roku.

O. Antoni DRĄG

Pomaga w kościele i w duszpasterstwie trzeźwości. Na “Górce” od sierpnia 2018 roku.

Br. Michał KLIMCZAK

Ur. w 1955 r. w Chełmcu koło Nowego Sącza. Do zakonu wstąpił 26.08.1977 r. Pracował w Wydawnictwie WAM. Od 1996-2006 w Zakopanem jako zakrystianin. Następnie w Bazylice NSPJ w Krakowie i od września 2009 ponownie w Zakopanem.

O. Jerzy KONIECZNY

Pomaga w kościele i w duszpasterstwie trzeźwości.

O. Stanisław MAJCHER

Rekolekcjonista, ur. w 1938 w Bukaczowcach, wstąpił do Zakonu 18 VIII 1956; studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Przyjął święcenia kapłańskie 25.06.1965; rozpoczął pracę na Górce w 1999 roku.

O. Andrzej MICHNIAK

Kapelan szpitala im. O. Sokołowskiego, ur. w 1952 w Dzianiszu, wstąpił do Zakonu 10 XI 1967. Studiował filozofię w Krakowie 1973-76 i teologię w Warszawie 1976-80; przyjął święcenia kapłańskie 31.07.1979; rozpoczął prace na Górce w 1989 roku.

O. Jerzy MORDARSKI

Rekolekcjonista, urodzony w 1967 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1988 roku. Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie oraz teologię duchowości w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Posługiwał w domach rekolekcyjnych w Czechowicach-Dziedzicach i Częstochowie oraz wśród Polonii w Atenach i w Chicago. Od sierpnia 2019 roku na „Górce” w Zakopanem.

O. Dariusz PIÓRKOWSKI

Rekolekcjonista, Urodzony w 1976 roku. w 1996 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Od 2001 do 2003 roku pracował w Jezuickiej Służbie Uchodźcom w Berlinie, odwiedzając „nielegalnych” w aresztach deportacyjnych. Po święceniach dwa lata był duszpasterzem akademickim w Opolu. Następnie wyjechał na studia w jezuickim Boston College w USA. Po powrocie przez 6 lat pracował w Wydawnictwie WAM w Krakowie, w tym 4 lata roku jako jego dyrektor.

 

O. Jerzy SERMAK

Rekolekcjonista, ur. w 1950 r. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 11. 08. 1969 roku. Studiował filozofię w Krakowie a teologię i duchowość w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku. Duszpasterz w Krakowie, Jastrzębiej Górze i Chicago. W Zakopanem na Górce od stycznia 2015 roku.

 

O. Maciej SZCZĘSNY

Rekolekcjonista. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1987 roku. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie i teologię pastoralną w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Na Górce od 2010 roku.

O. Dariusz WIŚNIEWSKI

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku. Od sierpnia 2017 w Zakopanem.