34 Niedziela zwykła – [Mt 25, 31-46] – 20.11.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – 20.11.2005 HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się...

33 Niedziela zwykła – [Mt 25, 14-30] – 13.11.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 33 Niedzieli Zwykłej – 13.11.2005 HISTORIA: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów,...

32 Niedziela zwykła – [Mt 25, 1-13] – 6.11.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli Zwykłej – 6.11.2005 HISTORIA: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana...

31 Niedziela zwykła – [Mt 22,34-40] – 30.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli Zwykłej – 30.10.2005 HISTORIA: Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co...

30 Niedziela zwykła – [Mt 22,34-40] – 23.10.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli Zwykłej – 23.10.2005 HISTORIA: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu,...