Rok 2005 (A)

34 Niedziela zwykła – [Mt 25, 31-46] – 20.11.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 34 Niedzieli Zwykłej – 20.11.2005 HISTORIA: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.… Czytaj dalej

33 Niedziela zwykła – [Mt 25, 14-30] – 13.11.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 33 Niedzieli Zwykłej – 13.11.2005 HISTORIA: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.… Czytaj dalej

32 Niedziela zwykła – [Mt 25, 1-13] – 6.11.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 32 Niedzieli Zwykłej – 6.11.2005 HISTORIA: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.… Czytaj dalej

31 Niedziela zwykła – [Mt 22,34-40] – 30.10.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 31 Niedzieli Zwykłej – 30.10.2005 HISTORIA: Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.… Czytaj dalej

30 Niedziela zwykła – [Mt 22,34-40] – 23.10.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 30 Niedzieli Zwykłej – 23.10.2005 HISTORIA: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”… Czytaj dalej

29 Niedziela zwykła – [Mt 22,15 -21] – 16.10.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 29 Niedzieli Zwykłej – 16.10.2005 HISTORIA: Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.… Czytaj dalej

28 Niedziela zwykła – [Mt 21,33-43] – 9.10.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 28 Niedzieli Zwykłej – 9.10.2005 HISTORIA: A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.… Czytaj dalej

27 Niedziela zwykła – [Mt 21,33-43] – 2.10.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 27 Niedzieli Zwykłej – 2.10.2005 HISTORIA: „Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.… Czytaj dalej

26 Niedziela zwykła – [Mt 21,28-32] – 26.09.2005

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 26 Niedzieli Zwykłej – 25.09.2005 HISTORIA: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!» Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział.… Czytaj dalej