22 Niedziela zwykła – [Mt 16,21-27] – 28.08.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 22 Niedzieli Zwykłej – 28.08.2005 HISTORIA: Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i...

21 Niedziela zwykła – [Mt 16,13-20] – 21.08.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 21 Niedzieli Zwykłej – 21.08.2005 HISTORIA: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?„ A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za...

20 Niedziela zwykła – [Mt 15,21-28] – 14.08.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 20 Niedzieli Zwykłej – 14.08.2005 HISTORIA: Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!...

19 Niedziela zwykła – [Mt 14,22-33] – 7.08.2005

HISTORIA:Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu,...

18 Niedziela zwykła – [Mt 14,13-21] – 31.07.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 18 Niedzieli Zwykłej – 31.07.2005 HISTORIA:Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki...

17 Niedziela zwykła – [Mt 13,44-52] – 24.07.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli Zwykłej – 24.07.2005 HISTORIA:„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę....