10 Niedziela Zwykła – [Mt 9, 9-13] – 05.06.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 10 Niedzieli Zwykłej – 05.06.2005 HISTORIA: Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w...

9 Niedziela Zwykła – [Mt 7,21-27] – 29.05.2005

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 9 Niedzieli Zwykłej – 29.05.2005 HISTORIA: Jezus powiedział: „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi...