O. Dariusz WIŚNIEWSKI

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1989 roku. Ukończył studia filozoficzne w Krakowie i teologiczne w Warszawie oraz Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku. Pracował duszpastersko w Gliwicach i Starej Wsi oraz udzielał Ćwiczeń duchowych w Czechowicach – Dziedzicach. W latach 2011- 2017 pełnił funkcję Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Częstochowie, od sierpnia 2017 w Zakopanem.
 
 Dariusz Wiśniewski SJ – lista wszystkich publikacji »

O. Stanisław MAJCHER

Rekolekcjonista, ur. 17.07.1938 w Bukaczowcach, wstąpił do Zakonu 18 VIII 1956; Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Przyjął święcenia kapłańskie 25.06.1965; rozpoczął pracę na Górce w 1999 roku.
 
 
 
Stanisław Majcher SJ – lista wszystkich publikacji »

O. Jerzy MORDARSKI

Rekolekcjonista, urodzony w 1967 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1988 roku. Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie oraz teologię duchowości w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Posługiwał w domach rekolekcyjnych w Czechowicach-Dziedzicach i Częstochowie oraz wśród Polonii w Atenach i w Chicago. Od sierpnia 2019 roku na „Górce” w Zakopanem.

O. Dariusz PIÓRKOWSKI

Rekolekcjonista. Urodzony w 1976 roku. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w 1996 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował filozofię w Krakowie (3 lata). Od 2001 do 2003 roku pracował w Jezuickiej Służbie Uchodźcom w Berlinie, odwiedzając „nielegalnych” w aresztach deportacyjnych. Teologię ukończył na Bobolanum w Warszawie (3 lata). Po święceniach dwa lata był duszpasterzem akademickim w Opolu. Następnie wyjechał na studia w jezuickim Boston College w USA. Po powrocie przez 6 lat pracował w Wydawnictwie WAM w Krakowie, w tym 4 lata roku jako jego dyrektor. Szczególnie ceni sobie współpracę z grupą „Małżeńskie Drogi” z Warszawy, z którą od 10 lat prowadzi rekolekcje warsztatowe dla małżeństw i narzeczonych. Lubi dłuższe i krótsze wycieczki rowerowe, muzykę klasyczną, dobry film i książkę. Pisze i publikuje. Czasem z przyjemnością gotuje lub piecze.
 
 Dariusz Piórkowski SJ – lista wszystkich publikacji»

O. Jerzy SERMAK

Rekolekcjonista, ur. 07.01.1950 r. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 11. 08. 1969 roku. Studiował filozofię w Krakowie a teologię i duchowość w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku. Duszpasterz w Krakowie, Jastrzębiej Górze i Chicago. W Zakopanem na Górce od stycznia 2015 roku.

 
 Jerzy Sermak SJ – lista wszystkich publikacji »

O. Maciej SZCZĘSNY

Rekolekcjonista. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1987 roku. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie i teologię pastoralną w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Na Górce od 2010 roku.
 
 Maciej Szczęsny SJ – lista wszystkich publikacji »