Medytacje biblijne

KLUCZNIK KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

by
  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»… Czytaj dalej

DUCH OGNIA

by
WIATR I OGIEŃ Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden (Dz 2, 1-3).… Czytaj dalej

SANKTUARIUM WNIEBOWSTĄPIENIA

by
  Sanktuarium Wniebowstąpienia Jezusa znajduje się na szczycie Góry Oliwnej, obecnie zabudowanym muzułmańską dzielnicą al-Tur. Najstarsza rotunda powstała staraniem Pomenii w 376 roku; kilkadziesiąt lat później dobudowano oratorium i klasztor męski. Po zniszczeniach dokonanych przez Persów w 614 roku, kilkadziesiąt lat później kaplicę odbudowano ponownie.… Czytaj dalej

Nie na tym polega naśladowanie Jezusa

by
Prawdziwe naśladowanie Jezusa nie polega na tym, aby więcej pracować dla innych lub głośno opowiadać się za Nim, ale na osobistym, realnym i konkretnym “oddaniu tego, co się posiada”.   Czyny ku życiu wiecznemu   W czasach Jezusa pobożni i bogaci mieszkańcy Palestyny szukali popularnych i cenionych nauczycieli.… Czytaj dalej

Emaus

by
  Obecnie istnieją trzy lokalizacje Jezusowego Emaus: Amwas, al-Qubeibeh i Abu Gosh. Wszystkie położone są od kilku do kilkudziesięciu kilometrów na zachód od Jerozolimy. Najbardziej wiarygodne wydają się dwie pierwsze. Emaus – Amwas posiada tradycję potwierdzoną przez Orygenesa, Euzebiusza z Cezarei i Hieronima.… Czytaj dalej

Wieczernik

by
  Wieczernik znajduje się na górze Syjon. Stara kananejska nazwa góry odnosiła się pierwotnie do twierdzy jebusyckiej zdobytej podstępnie przez króla Dawida (2 Sm 5, 7), czyli do późniejszej Jerozolimy; a zwłaszcza wzgórza świątynnego. W epoce Nowego Testamentu był to obszar Miasta Górnego, oddzielonego od Miasta Dolnego doliną Tyropeon.… Czytaj dalej

Samarytanka – spotkanie pragnień!

by
      „Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody.… Czytaj dalej

Z Samarytanką w W Sychem

by
Miasto kananejskie Sychem istniało już w drugim tysiącleciu przed Chrystusem. W starożytności było miejscem kultu Baal Perita („Pana Przymierza”). Znajdował się tam dąb More, z którego szumu liści wróżono. Związane jest z patriarchami: Abrahamem (Rdz 12, 6-7) oraz Jakubem (Rdz 33, 18-20).… Czytaj dalej

Pokusy pustyni

by
  1. POKUSY PUSTYNI Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. (…) Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.… Czytaj dalej

Góra Kuszenia

by
  Na wprost Jerycha, nad doliną Jordanu dominuje „Góra Kuszenia” (Dżabal Quruntul). Już tradycja bizantyjska łączyła to miejsce z czterdziestodniowym postem Jezusa na pustyni. W starożytności na szczycie góry znajdowała się twierdza Dok, w której zostali zamordowani w 135 roku p.n.e.… Czytaj dalej