KLUCZNIK KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy...

DUCH OGNIA

WIATR I OGIEŃ Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia,...

SANKTUARIUM WNIEBOWSTĄPIENIA

  Sanktuarium Wniebowstąpienia Jezusa znajduje się na szczycie Góry Oliwnej, obecnie zabudowanym muzułmańską dzielnicą al-Tur. Najstarsza rotunda powstała staraniem Pomenii w 376 roku; kilkadziesiąt lat później dobudowano oratorium i klasztor męski. Po...

Nie na tym polega naśladowanie Jezusa

Prawdziwe naśladowanie Jezusa nie polega na tym, aby więcej pracować dla innych lub głośno opowiadać się za Nim, ale na osobistym, realnym i konkretnym „oddaniu tego, co się posiada”.   Czyny ku życiu wiecznemu   W czasach Jezusa pobożni i bogaci...

Emaus

  Obecnie istnieją trzy lokalizacje Jezusowego Emaus: Amwas, al-Qubeibeh i Abu Gosh. Wszystkie położone są od kilku do kilkudziesięciu kilometrów na zachód od Jerozolimy. Najbardziej wiarygodne wydają się dwie pierwsze. Emaus – Amwas posiada tradycję...

Wieczernik

  Wieczernik znajduje się na górze Syjon. Stara kananejska nazwa góry odnosiła się pierwotnie do twierdzy jebusyckiej zdobytej podstępnie przez króla Dawida (2 Sm 5, 7), czyli do późniejszej Jerozolimy; a zwłaszcza wzgórza świątynnego. W epoce Nowego Testamentu...