33. Niedziela Zwykła – Mk 13, 24-32 – 14 listopada 2021

33. Niedziela Zwykła – Mk 13, 24-32 – 14 listopada 2021

Zapowiedź końca świata Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z...