„Żony mają być poddane mężom”

To przerażające, że potrafimy tak wyciągać zdania z kontekstu. Nie boimy się tego robić nawet w przypadku Pisma Świętego. Przecież kawałek dalej św. Paweł pisze o tym, że to poddaństwo ma być takie, jak Kościół jest poddany swojej Głowie – Chrystusowi.…...

NEBO

„Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha,...

Z Bogiem w zagubionym świecie

  Nasz dzisiejszy świat zawiera ślady tego, co było na początku. Jest również niedoskonałą zapowiedzią świata, jaki będzie w wieczności. Jak wobec tego żyć z Bogiem dziś, w obecnym zagubionym świecie?   Człowiek stawia pytania i na wiele z nich nie znajduje...

Doświadczyć działania Ducha Świętego

  Co innego jest nauczać katechizmu, a co innego zachęcać do otwierania się na rzeczywistość i doświadczenie Jego działania. To jest zasadniczy problem – mówi bp Grzegorz Ryś.   Piotr Żyłka (DEON.pl): W Kościele słyszymy, że Triduum to najważniejsze...

To doświadczenie dzielimy z ateistami

  Wiara szuka doświadczeń. I każdy, kto wierzy, pamięta doświadczenia, dzięki którym, mimo wszelkich racjonalnych roztrząsań, wciąż może wierzyć: pamięta na przykład, że podczas jednego z nabożeństw doznał bliskości Boga. Albo też poczuł się w szczególny sposób...

O radości i przyjemnościach życia

  Radość – owoc miłości Jeden z artykułów Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu stanowi odpowiedź na pytanie: „Czy radość jest cnotą?”. Zdaniem Akwinaty, „radość nie jest cnotą odrębną od miłości, lecz jej przejawem i skutkiem” (STh...