wiara-i-zycie

“Żony mają być poddane mężom”

by
To przerażające, że potrafimy tak wyciągać zdania z kontekstu. Nie boimy się tego robić nawet w przypadku Pisma Świętego. Przecież kawałek dalej św. Paweł pisze o tym, że to poddaństwo ma być takie, jak Kościół jest poddany swojej Głowie – Chrystusowi.… Czytaj dalej

NEBO

by
“Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru” (Pwt 34, 1-3).… Czytaj dalej

Z Bogiem w zagubionym świecie

by
  Nasz dzisiejszy świat zawiera ślady tego, co było na początku. Jest również niedoskonałą zapowiedzią świata, jaki będzie w wieczności. Jak wobec tego żyć z Bogiem dziś, w obecnym zagubionym świecie?   Człowiek stawia pytania i na wiele z nich nie znajduje odpowiedzi.… Czytaj dalej

Doświadczyć działania Ducha Świętego

by
  Co innego jest nauczać katechizmu, a co innego zachęcać do otwierania się na rzeczywistość i doświadczenie Jego działania. To jest zasadniczy problem – mówi bp Grzegorz Ryś.   Piotr Żyłka (DEON.pl): W Kościele słyszymy, że Triduum to najważniejsze święto i – równocześnie – najważniejsze wydarzenie w życiu chrześcijanina.… Czytaj dalej

To doświadczenie dzielimy z ateistami

by
  Wiara szuka doświadczeń. I każdy, kto wierzy, pamięta doświadczenia, dzięki którym, mimo wszelkich racjonalnych roztrząsań, wciąż może wierzyć: pamięta na przykład, że podczas jednego z nabożeństw doznał bliskości Boga. Albo też poczuł się w szczególny sposób poruszony, i powiedział sobie: to słowo do mnie dociera.… Czytaj dalej

O radości i przyjemnościach życia

by
  Radość – owoc miłości Jeden z artykułów Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu stanowi odpowiedź na pytanie: “Czy radość jest cnotą?”. Zdaniem Akwinaty, “radość nie jest cnotą odrębną od miłości, lecz jej przejawem i skutkiem” (STh II-II 28, 4). Dokładniej mówiąc, ta sama duchowa sprawność skłania człowieka do kochania, jak i do pragnienia obiektu miłości, a wreszcie do radowania się nim.… Czytaj dalej

Pokora – czym jest, a czym nie jest

by
Pokora to cnota, która wzbudza chyba największe wątpliwości. Tak trudno bowiem “oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie”, jak zaleca realizować pokorę św. Paweł w Liście do Filipian. Wielu teologów wypowiadając się na temat kwestii rozstrzygnięcia, czy dany czyn był dobry, czy zły, wskazuje, że trzeba przyglądnąć się jego intencji.… Czytaj dalej

Grób Boga

by
“Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J 19, 40-42).… Czytaj dalej

Via Dolorosa

by
  “Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan” (Lm 1, 12). Via Dolorosa (łac. „droga cierpienia”) to ulica w starej części Jerozolimy (obecnie Dzielnicy Muzułmańskiej), którą przemierzył Jezus przed swą śmiercią, dźwigając krzyż na Golgotę.… Czytaj dalej

Najbardziej znaczący moment dla każdej pary

by
  Narzeczeństwo to piękny i niepowtarzalny czas. Sam jego początek to bardzo często jedno z najbardziej wyjątkowych i intymnych przeżyć każdej pary. O ile zawarcie sakramentu małżeństwa to uroczystość, na którą zapraszamy najbliższych i pragniemy z nimi oficjalnie świętować przysięgę wzajemnej miłości, o tyle zaręczyny często pozostają tajemnicą obojga narzeczonych.… Czytaj dalej