wiara-i-zycie

Cztery przemienienia

  “Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4). Góra Tabor, czyli „Święta Góra”, wznosi się samotnie pośród wzgórz Galilei Dolnej na wysokości 588 metrów n.p.m. Jej spłaszczony szczyt, stanowiący małą równinę o długości tysiąc dwieście metrów i szerokości czterystu metrów, dziś otoczony jest murami twierdzy saraceńskiej z XIII wieku.… Czytaj dalej

Jak napominać innych

    Napomnienie braterskie jest narzędziem bardzo delikatnym. Wymaga ono wielkiej rozwagi, postawy współczucia i wielkiego miłosierdzia. Nie może być ono jedną i najważniejszą metodą formacji człowieka, szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości. Można sięgać po nią dopiero wówczas, kiedy zawodzą inne metody: pochwała, nagroda, zachęta, dialog, pertraktacje, perswazja, naleganie, prośba, dawanie świadectwa.… Czytaj dalej

Płaszcz Eliasza

  „Czy warto być innym od pozostałych i wyróżniać się?” – zapytano mnie kiedyś podczas wywiadu prasowego. Myślę, że warto być sobą, dobrze odczytując i realizując swoje osobiste powołanie. Wtedy jednak odpowiedziałem, że jeśli jest to inność przynosząca dobre owoce – warto być innym, nawet jeśli to czasem boli i nie jest łatwe.… Czytaj dalej

Ten przesłodki obrazek

  Rokrocznie drukarnie katolickie na całym świecie wypuszczają ćwierć biliona obrazków, które pozostają w obiegu zwykle od trzech do pięciu lat. Praktycznie nie istnieje żaden wzornik, który określałby, jakie treści winny się znaleźć na tych druczkach. Swobodę artystycznej wypowiedzi ogranicza wprawdzie nigdy nieuchylony dekret papieski z 1897 roku o konieczności uzyskania imprimatur przy wprowadzaniu nowych obrazków religijnych, ale wydawcy interpretują go zupełnie dowolnie.… Czytaj dalej

Jak odnaleźć się w poświątecznym czasie?

  Za nami kilka dni świętowania. Dla większości z nas były to dni bardzo intensywne; najpierw przygotowania świąteczne, później Wigilia w rodzinnym gronie, kolędy, prezenty. Również dni świąteczne dostarczyły wielu duchowych przeżyć i silnego ładunku emocjonalnego.   Przecież były to święta najbardziej rodzinne i głębokie w swej oprawie estetycznej.… Czytaj dalej

Źródło winnicy

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej (Łk 1, 46-48).   Ain Karem („Źródło Winnicy”) położone w malowniczej dolinie znajduje się dziś na terenie Zachodniej Jerozolimy. Zamieszkane było już w epoce brązu, jak również w czasach rzymskich, o czym świadczą znaleziska z epoki herodiańskiej.… Czytaj dalej