Medytacje biblijne

Narodzenie Syna Bożego

  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.… Czytaj dalej

Pójdź za mną

by
Misją Jezusa na ziemi było głoszenie słowa Ojca. Słowo jednak potrzebuje słuchaczy i głosicieli. Dlatego Jezus wybrał uczniów. W szkołach rabinackich i greckich nauczyciel, mistrz, przekazywał wiedzę, pojęcia, prawdę, uczył rozwiązywania problemów. Zadaniem ucznia było przyswojenie wiedzy.   W szkole Jezusa jest inaczej.… Czytaj dalej

Wniebowzięta

by
Matka Boga, medytacje biblijne – Stanisław Biel SJ kup w e-księgarni »   I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,  lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.… Czytaj dalej