Medytacje biblijne

Duch na pustyni

    Nad Jordanem w obecności całej Trójcy Świętej miała miejsce inwestytura. Jezus został namaszczony Duchem Świętym. „W tej godzinie została Mu formalnie nadana godność królewska i kapłańska – wobec historii i na oczach Izraela” (Benedykt XVI). Otrzymał misję. Początek tej misji jest zaskakujący: „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4,1).… Czytaj dalej

Sąd jest bliski…, czy może już nadszedł?

  Jezus zdecydował nie sądzić nawet tych, którzy zasługiwali na potępienie. Pokazuje, że prawdziwe miłosierdzie wykracza daleko poza sprawiedliwość. Bóg nie daje nam tego, co jest mu zbędne.   Jan Chrzciciel mówił do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?… Czytaj dalej