Boże Narodzenie, Pasterka – [Łk 2,1-14] -25.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z nocnej mszy w Boże Narodzenie – 25.12.2004 HISTORIA: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą...

4 niedziela Adwentu – [Mt 1,18-24] -19.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z IV niedzieli Adwentu – 19.12.2004HISTORIA: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż...

3 niedziela Adwentu – [Mt 11,2-11] -12.12.2004

Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z III niedzieli Adwentu – 12.12.2004HISTORIA: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im...

2 niedziela Adwentu [Mt 3,1-12] – 5.12.2004

Wprowadzenie do medytacji opartej na Ewangelii z II niedzieli Adwentu – 5.12.2004 HISTORIA: W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.  Do niego to odnosi się słowo proroka...

1 niedziela Adwentu [Mt 24,37-44] – 28.11.2004

Ewangelia 1-szej Niedzieli Adwentu:  HISTORIA: A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł...