Dostępność terminów prosimy sprawdzać w zakładce „Zgłoś się”.

PROGRAM NA 2024 ROK


FUNDAMENT

 • 9 – 14 stycznia 2024
 • 3 – 8 lutego 2024
 • 19 – 24 marca 2024
 • 16 – 21 kwietnia 2024
 • 21 – 26 maja 2024
 • 4 – 9 czerwca 2024
 • 11 – 16 lipca 2024
 • 10 – 15 września 2024
 • 15 – 20 października 2024
 • 5 – 10 listopada 2024
 • 3 – 8 grudnia 2024

 

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

 

20 – 28 stycznia 2024 I, II, III, IV, T1
20 – 28 lutego 2024 I, II, III, T2
9 – 17 marca 2024 I, II, III, T3
6 – 14 kwietnia 2024 I, II, IV, Synteza klasyczna
11 – 19 maja 2024 I, II, IV, T4
19 – 27 czerwca 2024 I, II, III, IV, T5
1 – 9 lipca 2024 I, II, III, IV, T6
20 – 28 sierpnia 2024 I, II, III, IV, Synteza klasyczna
28 września – 6 października 2024 I, II, III, IV, T1
22 – 30 października 2024 I, II, III, IV, T2
16 – 24 listopada 2024 I, II, III, IV, T3
10 – 18 grudnia 2024 I, II, III, IV, T4
28 grudnia 2024 – 5 stycznia 2025 I, II, III, IV, T5

[Na Syntezę klasyczną zapraszamy po odprawieniu 4. Tygodnia Ćwiczeń]

 

REKOLEKCJE TEMATYCZNE

(mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej Pierwszy i Drugi Tydzień Ćwiczeń duchownych, ale najlepiej odprawiać je już po skończeniu wszystkich Tygodni Ćwiczeń)

 

T1 Śladami św. Pawła – o. Jerzy Mordarski SJ

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Paweł VI). Takim świadkiem wiary i gorliwości apostolskiej jest dla nas św. Paweł. Podążając jego śladami będziemy przyglądać się jego drodze wiary, aby lepiej zrozumieć historię własnego życia i osobistego powołania.

T2 Piotr Apostoł – od słabości do wielkości – o. Tadeusz Hajduk SJ

Będziemy w tych rekolekcjach z apostołem Piotrem, nazwanym przez Jezusa Opoką, na której zbuduje Kościół, ale i zgromionym słowami: „zejdź mi z oczu szatanie”. Zobaczymy dojrzewanie Piotra formowanego przez Jezusa aż do przełomu, który nastąpi po Zmartwychwstaniu i przy Zesłaniu Ducha Świętego. Od Piotra chcemy się uczyć naszego dojrzewania w relacji do Jezusa i w misji jaką On sam nam powierza.

T3 Jezu prowadź – o. Jerzy Sermak SJ

Rekolekcje nie są tylko czasem, w którym uświadamiamy sobie, że przez życie kroczymy drogą, którą nas prowadzi Jezus, ale to również wsłuchiwanie się w to, czego On od nas oczekuje i jak chce się nami na tej drodze posługiwać. W czasie tych rekolekcji skoncentrujemy się na przypomnieniu sobie ewangelicznych pouczeń i wskazań, które pomogą nam spojrzeć na siebie i zapytać czy widzimy w nich tylko surowe zakazy i nakazy, czy też znaki Bożej miłości i troski o nasze zbawienie.

T4 Z Maryją przy Jezusie o. Tadeusz Hajduk SJ

O Maryi dowiadujemy się niewiele z ewangelii, ale to co tam znajdujemy jest dla nas jak zawsze najważniejsze. W tych rekolekcjach będziemy kontemplowali jej relację z Jezusem od poczęcia do wniebowstąpienia. Zobaczymy jak z matki staje się wychowawczynią, a potem uczennicą swego Syna. Stanie się tak Maryja naszą wychowawczynią ale i od Jezusa razem z nią będziemy się uczyli Jego postaw.

T5 (nie)Przyjaciele Jezusa – o. Maciej Konenc SJ

Już sam tytuł tych rekolekcji jest wieloznaczny. Przyjaciele-nieprzyjaciele. Będziemy rozważać, przyglądać się osobom Bliskim Jezusowi – szczególnie apostołom (ale nie tylko) – którzy byli Mu najbliżsi. Jak wyglądała ich relacja do Jezusa, wręcz ich przyjaźń, i jak to się stało, że w niektórych (ważnych!) sytuacjach zawodzą, stają się „nieprzyjaciółmi”. W ich postawach postaramy się odnaleźć siebie samych, aby jak to możliwe uniknąć takich „wpadek życiowych”. By nasz wybór Jezusa i Jego drogi był mocniejszy, stanowczy.

T6 Jezus formuje uczniów i uczennice – o. Tadeusz Hajduk SJ

Pragniemy przeżyć te rekolekcje, jako doświadczenie Jezusa, który jest nami zainteresowany i pragnie z nami dzielić się swoim życiem, by nas przez to do siebie przybliżyć i przy okazji też czegoś nauczyć. Poszczególne sceny chcemy przeżyć z perspektywy apostołów i grupy kobiet galilejskich formowanych przez Jezusa: co widzą, co słyszą, jakie to w nich wywołuje odczucia, szczególnie do osoby Jezusa, czego od Niego się przy okazji uczą.

 

SESJA WEEKENDOWA POŁĄCZONA Z WYPOCZYNKIEM

 

 • 1 – 7 marca 2024
  o. Tadeusz Hajduk SJ, o. Mariusz Balcerak SJ
  Św. Faustyna uczy korzystania z kierownictwa duchowego

To temat, który często pojawia się w Dzienniczku, postaramy się więc wybrać te teksty, które pomogą i nam owocniej korzystać z tej pomocy we wzrastaniu duchowym. Dwoma drogami będziemy szukać w tej materii pouczenia. Wpierw w oparciu o doświadczenia osobiste Faustyny. A potem zobaczymy też niektóre jej rady i pouczenia przekazane dla innych. Jest to pouczające zarówno dla korzystających z posługi kapłanów jak i dla samych kapłanów.
Propozycja składa się w dwu części:
1) Sesja skupieniowa na podany temat [od piątku godz. 17:00 do niedzieli godz. 12:00];
2) możliwość wypoczynku [od niedzieli godz. 12:00 do czwartku godz.12:00; wypoczynek można samemu sobie zorganizować albo skorzystać z propozycji wycieczek z prowadzącym sesję: w poniedziałek, wtorek i środę].
Można skorzystać tylko z pierwszej części albo z obydwu.

 

SESJA WEEKENDOWA

 

 • 30 sierpnia – 1 września 2024
  Bożena Morawska, Danuta Bomba, o. Paweł Berwecki SJ
  Wstyd – lęk o własną godność

Wstyd jest naturalny i potrzebny dla naszego rozwoju. Może jednak stać się wstydem nadmiernym, zawładnąć nami, zniewalać nas.  W czasie sesji będziemy odwoływać się do duchowości i psychologii, by lepiej rozumieć wstyd i by odzyskiwać poczucie godności, które nadmierny wstyd nam zabiera. Będziemy odróżniać wstyd konstruktywny, zdrowy od wstydu destrukcyjnego, toksycznego. Przypatrzymy się źródłom wstydu toksycznego i jego konsekwencjom. Spróbujemy rozpoznać maski, za pomocą których ukrywamy wstyd. Rozpoczniemy (albo będziemy kontynuować) drogę oswajania wstydu i drogę odkrywania godności dziecka Bożego. Doświadczymy jak na tej drodze pomocne jest otwarcie swojego serca w spotkaniu z Bogiem i człowiekiem oraz wsparcie grupy. Sesja odbędzie się w klimacie skupienia, modlitwy, ale będzie też czas na rozmowy indywidualne z prowadzącymi oraz pracę w grupie.
Sesja przeznaczona jest dla DDA i DDD. Ze względu na charakter warsztatowy ilość miejsc jest ograniczona do 20. Sesja trwa od piątku godz. 17:00 do niedzieli godz. 12:00. Po tej sesji dla chętnych jest możliwość wypoczynku indywidualnego przez kilka kolejnych dni. Wypoczynek trzeba samemu sobie zorganizować, dom zapewnia noclegi i wyżywienie tak jak dla innych gości.
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych na I-ym piętrze [pozostałe piętra zajęte przez dwie inne grupy jezuickie]. Koszt za całość 400 zł [noclegi, posiłki i honoraria dla osób prowadzących].

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 

 • 26 – 29 listopada 2024 – o. Waldemar Los SJ

 

WĘDROWANIE Z BOGIEM

 

Propozycja zawiera codzienne wycieczki (po śniadaniu do obiadokolacji) z prowadzącym oraz zazwyczaj wspólną eucharystię na rozpoczęcie dnia, a także krótką adorację i konferencję duchową wieczorem.

 • 23 – 29 kwietnia 2024 – o. Maciej Konenc SJ
 • 11 – 17 czerwca 2024 – o. Edward Czaja SJ
 • 29 lipca – 4 sierpnia 2024 – o. Jacek Poznański SJ
 • 8 – 14 października 2024 – o. Tadeusz Hajduk SJ

 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

 

Taka forma pobytu jest możliwa w okresie, kiedy nie ma grupy odprawiającej rekolekcje. Prosimy tego typu pobyt uzgadniać telefonicznie z o. Superiorem Janem Gruszką SJ (tel. 797 907 701)