Życiowe zaproszenie

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Mt 11, 25-30

 

 

 

Modlitwa przygotowawcza – CD 46

Będę  prosił  Boga,  Pana naszego, aby  wszystkie  moje  zamiary,  decyzje i czyny były skierowane   w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca

Wyobrażę  sobie Jezusa jak rozmawia ze swoim Ojcem.

Prośba o owoc

Poproszę  o  szczere i wytrwałe  wpatrywanie się w osobę Chrystusa, by Go naśladować w oddaniu się, zawierzeniu Ojcu!

 

1. Uświadomić sobie, że przez całe życie trwa nasz dialog z Bogiem. Spotykam się z Nim. Wpatruję i wsłuchuję się w to, co mi mówi przez wydarzenia, przeżycia, radości czy smutki: „Co mi Pan pragnie przez nie powiedzieć?” Wsłuchuję się rozważając, medytując co mi mówi o świecie, o sobie, o mnie samym? Rozmawiamy z Nim albo z demonem, który usilnie chce się wcisnąć w nasz świat myślenia, zadumy i świat decyzji i wyborów życiowych. Kiedy szatan wślizguje się w nasze serce, w najgłębszą głębię naszej osobowości czyli wmawia nam np. „Bóg cię nie kocha…” Muszę zdawać sobie sprawę, że nie mogę sie porównywać z innymi, że mam być sobą, bo jestem „dzieckiem Boga!” A Bóg jest Bogiem współczucia. Jezus nie jest wojownikiem, ale uzdrowicielem ( ww.28nn).

 

2. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że tylko On zna Ojca i że może Go objawić temu, komu zechce. Zna, bo rozmawia z Ojcem i wypełnia Jego plan troski o człowieka. Wyznaje, że zna Ojca a Ojciec Syna. Znać to nie tylko wiedzieć lecz, że trwa w głębokiej zażyłości, intymnej więzi z Nim. Cały człowiek poznaje, a więc zaangażowany jest rozum, wola, uczucia, a to oznacza osobową miłość. Bóg przenika człowieka, jego osobę jak życie, serce, decyzje, wybory, a człowiek jest przeniknięty Bogiem. Człowiek Boży!

 Czas medytacji zmierza do ciągłego poznawania Chrystusa. To wchodzenie w bliższy kontakt z Nim. Oznacza łaskę doświadczenia tajemnicy Bożej: „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego /1Kor 2,10/.

 Uświadomię sobie, że Jezus zna swoich uczniów i oni Go znają i pomyślę jaka jest moja relacja z osobą Chrystusa? On daje poznać się, doświadczyć ludziom pokornym, którzy w Bogu pokładają ufność. Tak ufać jak dziecko ufa rodzicom, pragnie przylgnąć do Boga, co daje wolność, sensowne życie. Wejść w ścisły kontakt z Bogiem przez wiarę w Chrystusa i miłość ku Niemu.

 Co mogę powiedzieć o moim kontakcie z Bogiem Ojcem? Jaka jest moja relacja z Nim? Postaram się od dzisiaj zwracać się do Niego krótkim wezwaniem np.: „Ojcze, wielbię Cię” albo „Ojcze, kocham Cię!”

 

3. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (w. 28). Wszyscy! Wezwanie podejmą utrudzeni i pokrzepienie. Odpowiedzą na wezwanie pokornego serca, bezradni, zagubieni, bezsilni, osamotnienie. Oni są otwarci na Boże zaproszenie, którzy zaufali Panu. Jezus prosi mnie, abym wziąć na siebie… (w.29)…

Jarzmo – wola Boża jest dopasowane do człowieka na miarę jego miłości i możliwości. Wcielać w życie to co Jezus ofiaruje np. służyć bez rozgłosu, wykonywać jak Chrystus wolę Ojca, obdarzał miłością i złożył swoje życie w ofierze za wszystkich.

Ukojenie staje się naszym doznaniem kiedy jak On wypełniamy Jego naukę, Jego wolę. On teraz woła i zaprasza cię: „Chodź, przyjdź do mnie i naśladuj Mnie. A to czego wymagał od siebie teraz wymaga od ciebie pełniąc wolę Tego, który Go posłał….

 Pomyśl, że zachwycony miłością Ojca ku nam tak bardzo, że wszystko co przeżywał cierpienie, krzyż i śmierć wynikało to z Jego miłości do Ojca jak i do każdego z nas. Miłość daje moc, siłę i jest zdolna do ofiary, poświęcenia, do wyniszczenia się dla drugiego.

 

Rozmowa końcowa

W modlitwie końcowej z pokorą a szczerze poproszę Maryję, by pomogła mi przylgnąć do serca Jezusa, bym trwał w obecności rozważając Jego cichego i pokornego serca.

 

Stanisław Majcher SJ