Rok 2006 (B)

24 Niedziela Zwykła [Mk 8,27-35] – 17.09.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 24 Niedzieli Zwykłej – 17.09.2006   HISTORIA: Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków.” On ich zapytał: „A wy za kogo mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz.” Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.… Czytaj dalej

23 Niedziela Zwykła [Mk 7,31-37] – 10.09.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 23 Niedzieli Zwykłej – 10.09.2006   HISTORIA:  Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się!” Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.… Czytaj dalej

20 Niedziela Zwykła [J 6,51-58] – 20.08.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 20 Niedzieli Zwykłej – 20.08.2006   HISTORIA: Jezus powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.… Czytaj dalej

17 Niedziela Zwykła [J 6,1-15] – 30.07.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 17 Niedzieli Zwykłej – 30.07.2006   HISTORIA: Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.… Czytaj dalej

16 Niedziela Zwykła [Mk 6,30-34] – 23.07.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 16 Niedzieli Zwykłej – 23.07.2006   HISTORIA: Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.” Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.… Czytaj dalej

15 Niedziela Zwykła [Mk 6,7-13] – 16.07.2006

by
Wprowadzenie do modlitwy opartej na Ewangelii z 15 Niedzieli Zwykłej – 16.07.2006   HISTORIA: Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.… Czytaj dalej