Statystyka za rok 2009

Fundament 5-dniowy: 218 osób

3-8 marca: 48 osób
5-10 maja: 41 osób
11-16 lipca: 52 osoby
1-6 września: 39 osób
17-22 listopada: 38 osób

Rekolekcje 8-dniowe (Ćwiczenia Duchowne): 421 osób

31 stycznia – 8 lutego (I, II, III, IV Tydzień): 42 osoby
17-25 marca (I, II, III Tydzień): 42 osoby
21-29 kwietnia (I, II, IV Tydzień): 23 osoby
19-27 maja (I, II, IV Tydzień, Synteza): 40 osób
2-10 czerwca (I, II, III, IV Tydzień): 41 osób
1-9 lipca (I, II, III, IV Tydzień): 48 osób
22-30 sierpnia (I, II, III, IV Tydzień): 41 osób
9-17 września (I, II, III, IV Tydzień): 44 osoby
13-21 października (I, II, III Tydzień, Synteza): 36 osób
3-11 listopada (I, II, III, IV Tydzień): 29 osób
1-9 grudnia (I, II, IV Tydzień, Synteza – Ludzie błogosławieństw): 35 osób

Sesje połączone z możliwością wypoczynku: 200 osób

9-11 stycznia + wypoczynek 11-15 stycznia: 61 osób
23-25 października + wypoczynek 25-29 października: 76 osób
11-13 grudnia + wypoczynek 13-17 grudnia: 63 osoby

Rekolekcje kapłańskie: 62 osoby

24-27 listopada: 62 osoby

Razem: 901 osób