Fundament 5-dniowy – 295 osób

 • 4-9 stycznia 43 osoby
 • 12-17 lutego 51 osób
 • 26-31 marca 64 osoby
 •  28 czerwca – 3 lipca 49 osób
 •  13-18 września 45 osób
 •  15-20 listopada 43 osoby 

Rekolekcje 8-dniowe (Ćwiczenia Duchowne) – 518 osób

 • 19-27 lutego (I, II, III, IV Tydzień) 45 osób
 • 5-13 marca (I, II, III Tydzień, Synteza – [nie] Przyjaciele Jezusa) 35 osób
 • 2-10 kwietnia (I, II, III Tydzień, Synteza – Ludzie błogosławieństw) 51 osób
 • 14-22 maja (I, II, IV Tydzień, Synteza – Z Jezusem w drodze) 47 osób
 • 4-12 czerwca (I, II, III Tydzień, Synteza klasyczna) 48 osób
 • 5-13 lipca (I, II, IV Tydzień, Synteza – Odkryty Skarb) 53 osoby
 • 22-30 sierpnia (I, II, III Tydzień, Synteza – [nie] Przyjaciele Jezusa) 46 osób
 • 3-11 września (I, II, III, IV Tydzień, Synteza – Modlitwa prowadząca do Serca) 52 osoby
 • 8-16 października (I, II, III Tydzień, Synteza – Odkryty Skarb) 51 osób
 • 5-13 listopada (I, II, IV Tydzień, Synteza – Z Jezusem w drodze) 50 osób
 • 3-11 grudnia (I, II, III Tydzień, Synteza – Ludzie błogosławieństw) 40 osób

Sesje weekendowe – 329 osób

 • 4-6 lutego – Wzrastać ku dojrzałości [p. Dorota Przygrodzka oraz Ekipa DR] 57 osób
 • 15-17 kwietnia – Budowanie wspólnoty i jedności przez przełożoną [o. Krzysztof Dyrek SJ, o. Mieczysław Kożuch SJ] 110 osób
 •  6-8 maja – Duchowość wędrowania [o. Jacek Poznański SJ] 33 osoby
 • 17-19 czerwca – Jak radzić sobie z lękiem [o. Mieczysław Kożuch SJ] 73 osoby
 • 16-18 grudnia – Matka Pięknej Miłości [o. Józef Augustyn SJ] 56 osób

 

Sesje połączone z możliwością wypoczynku – 136 osób

 • 18-20 marca + wypoczynek 20-24 – Józef, Głowa Świętej Rodziny i podpora naszych rodzin [o. Tadeusz Hajduk SJ] uczestniczyło 65 osób
 • 21-23 października + wypoczynek 23-27 – Biblijne obrazy Boga – pomocą w odkrywaniu Jego Prawdziwego Oblicza [o. Tadeusz Hajduk SJ] uczestniczyło 71 osób

Rekolekcje kapłańskie – 49 osób

 • 22-25 listopada [o. prof. Józef Augustyn SJ] 49 osób

 

RAZEM 1327 osób