SŁOWO BOŻE:

„Jezus powiedział do Nikodema: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3, 16-18).

 

OBRAZ DO MODLITWY:

Ikona Andrieja Rublowa „Trójca Święta”.

 

PROŚBA O OWOC MODLITWY:

Prośmy w tej Eucharystii, by zawsze towarzyszyła nam miłość Boga Ojca, łaska Jezusa i udzielanie się Ducha Świętego.

 

PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY:

 

1. W IMIĘ TRÓJCY

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13, 13). To piękne pozdrowienie św. Pawła towarzyszy nam, chrześcijanom od czasów apostolskich. Towarzyszy nam również codzienne wyznanie wiary w Trójcę Świętą. W każdym dniu wiele spraw zaczynamy i kończymy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

            W ten sposób rozpoczynamy i kończymy dzień, a wciągu dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy. W imię Ojca i Syna i Ducha udzielono nam chrztu. W imię Trójcy Św. kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza nam grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię Trójcy Św. pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej.

            Trójca Przenajświętsza towarzyszy nam każdego dnia i jest znakiem rozpoznawczym każdego chrześcijanina. Jest blisko nas, bliżej niż my siebie, a równocześnie jest nieogarnioną Tajemnicą.

            W jaki sposób czynię znak krzyża? Czy towarzyszy mi świadomość, że czynię to w imię Trójcy Świętej? Jakie znaki i wydarzenia w ciągu życia w sposób szczególny przypominają mi o Trójcy Świętej?

           

2. TAJEMNICA MIŁOŚCI

Tajemnica Trójcy św. odpowiada na pytanie, czym jest prawdziwa, głęboka miłość. Bóg kocha swego Syna odwieczną nieskończoną miłością. Ta głębia miłości, która jest w Bogu staje się Osobą – Duchem Świętym. Miłość nie jest możliwa bez innych. Bez drugiego miłość staje się zwykle egoizmem lub narcyzmem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej osoby. Miłość w Bogu jest miłością wspólnoty Osób – Bóg kocha w Duchu Świętym swego Syna.

            Miłość jednak chce się rozlewać dalej, przenikać wszystko. Miłość, która jest w Bogu pragnie wylewać się na zewnątrz. Dlatego Bóg tworzy świat, powołuje do istnienia człowieka, by dać mu siebie – swoją miłość.           W Ps 36 czytamy: Wszystkie nasze źródła są w Tobie. A św. Paweł mówi do zebranych na Areopagu do Greków: w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy (Dz 17,28).  Bóg jest źródłem naszego życia i trwania. Ślad tej miłości, która jest w Bogu, odnajdujemy w naszym życiu – w miłości mężczyzny i kobiety i owocu tej miłości – w dziecku. Jest to jednak zaledwie cień, bardzo nikły obraz miłości, bezwarunkowej, absolutnej, bezgranicznej, miłości Boga.

            Czym dla mnie jest miłość? W jaki sposób się wyraża? Jak kocham (Boga, bliskich, bliźnich, siebie)?

 

            3. NASZE ŻYCIE W TRÓJCY

Bóg nie tylko stworzył świat. Bóg wszedł w świat w osobie swego Syna, który stał się człowiekiem: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał na świat swego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby nas zbliżyć do tajemnicy Trójcy Świętej. On wprowadza nas w tajemnicę miłości. Wprowadza nas w tajemnicę wymiany, jak jest w Bogu; tajemnicę dawania i brania, tajemnicę udzielania się na zewnątrz.

            Andriej Rublow w ikonie Trójca Święta przedstawił tę miłość i intymność Boga w symbolu koła. Trzy Osoby tworzą doskonałe koło a zarazem ruch. Ale koło to u dołu ikony pozostawia wolną przestrzeń. Jest to miejsce dla nas. Rublow chciał pokazać Trójcę Świętą, która oczekuje na każdego z nas. Każdy z nas jest wezwany i zaproszony, aby zjednoczyć się wokół tego samego kielicha, czyli wziąć udział w wiecznej Bożej uczcie.

            Czy jestem wdzięczny Trójcy Świętej, że włączyła nas w swoją miłość? Czy czuję się dzieckiem Boga Ojca, przyjacielem Jezusa Chrystusa i uświęconym w miłości Ducha Świętego?

             

ROZMOWA KOŃCOWA:

Uwielbiajmy Trójcę Świętą: Chwała Ojcu…

 

Stanisław Biel SJ