Pan Bóg okazał mi swoje miłosierdzie i pozwolił na przełomie roku 2016/2017 uczestniczyć w rekolekcjach Ignacjańskich w ramach Syntezy, której tematem było “Z Jezusem w drodze”. Każdego dnia rozpoczynałam swoją wędrówkę z Panem poprzez kolejne etapy Jego życia, powołanie uczniów, nauczanie w przypowieściach, poprzez dokonywane cuda i drogę odwagi i walki ze złem, posłuszeństwa Ojcu, działalność misyjna. Droga ta nie była łatwa, tak jak niełatwe, lecz niezwykle piękne było życie Tego, który zwyciężył śmierć a nam pozostawił nadzieje, że warto za Nim kroczyć nawet najbardziej zawiłą drogą, bo idąc zwyciężamy. Ten piękny rekolekcyjny czas w przytulnym domu na “Górce”, w otoczeniu wspanialej przyrody, słuchając interesujących wprowadzeń do modlitwy był niezwykłym darem od Pana. Bogu niech będą dzięki.

Anna-Maria