Przedstawiamy Państwu program na 2018 rok. Są w nim tradycyjnie skupienia weekendowe oraz możliwość łączenia aktywnego wypoczynku z modlitwą. W ofercie Ćwiczeń duchowych pojawia się znacząca zmiana. Tzw. “syntezy” przemianowujemy na “rekolekcje tematyczne” i udostępniamy je dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli Pierwszy tydzień ĆD. Spróbujmy je traktować jako uzupełnienie, pogłębienie, czy też lepsze przygotowanie do kolejnego etapu Ćwiczeń duchowych. Dodaliśmy krótkie opisy, aby ułatwić Państwu wybór. Synteza klasyczna oraz ĆD indywidualnie dawane (nowość!) będą dostępne jak poprzednio, dopiero po Czwartym tygodniu Ćwiczeń.

FUNDAMENT

 • 12 – 17 stycznia 2018
 • 6 – 11 lutego 2018
 • 20 – 25 marca 2018
 • 28 kwietnia – 3 maja 2018 – brak wolnych miejsc
 • 5 – 10 czerwca 2018 – brak wolnych miejsc
 • 26 czerwca – 1 lipca 2018 – brak wolnych miejsc
 • 24 – 29 sierpnia 2018 – brak wolnych miejsc
 • 11 – 16 września 2018 – brak wolnych miejsc
 • 23 – 28 października 2018 – lista rezerwowa
 • 13 – 18 listopada 2018
 • 11- 16 grudnia 2018

 

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

 • 20 – 28 stycznia 2018       – I, II, III, IV, T1
 • 17 – 25 lutego 2018            – I, II, III, IV, T2
 • 10 – 18 marca 2018            – I, II, III, IV, T3
 • 7 – 15 kwietnia 2018          – I, II, III, IV, Synteza klasyczna
 • 5 – 13 maja 2018                – I, II, III, IV, ĆD indywidualne
 • 16 – 24 czerwca 2018        – I, II, III, IV, T4
 • 4 – 12 lipca 2018                – I, II, III, IV – brak wolnych miejsc
 • 14 – 22 sierpnia 2018        – I, II, III, IV, T5 – brak wolnych miejsc
 • 1 – 9 września 2018           – I, II, III, IV, Synteza klasyczna – brak wolnych miejsc
 • 6 – 14 października 2018  – I, II, III, IV, T6
 • 3 – 11 listopada 2018         – I, II, III, IV, ĆD indywidualne
 • 1 – 9 grudnia 2018             – I, II, III, IV, T7
 • 29 grud. – 6 stycznia 2019 – I, II, III, IV, T3 – lista rezerwowa

Na Syntezę klasyczną i ĆD indywidualne zapraszamy po 4 tygodniu Ćwiczeń.

Ćwiczenia duchowe dawane indywidualnie adresowane są do osób, które pragną podążać bardziej indywidualną drogą, co do sposobu modlitwy, jak i mający jasność, co do treści, którymi chcą się zajmować. Nie są to ćwiczenia dla osób, które nie mają własnego zamysłu, co do ich przebiegu. Takie osoby zapraszamy na rekolekcje tematyczne.

Rekolekcje tematyczne

(mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej I tydzień Ćwiczeń)

T1 – ĆD z bibliodramą. Psalmy – „by moje serce, nie milknąc,
psalm Tobie śpiewało” Ps 30, 13 – p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą łączą tradycyjną modlitwę ignacjańską z rozważaniem tekstu biblijnego poprzez ruch, pracę w grupie i różne formy artystycznego wyrazu. W przedpołudniowym bloku blibliodramatycznym rekolektanci będą mogli odkrywać w nowy, twórczy sposób modlitwę Psałterzem.  Psalmy są bogatą ilustracją naszej relacji z Bogiem w różnych etapach jej rozwoju. Stanowią także przestrzeń dialogu z Panem, która stanie się fundamentem w proponowanych rekolekcjach.

T2 – Aby radość wasza była pełna – o. Maciej Szczęsny SJ

Wsłuchiwanie się w słowa Jezusa który mówi do nas, aby radość Jego w nas była i aby radość nasza była pełna. (por. J 15,11)

T3 – Jezus, który nas uzdrawia (Łk) – o. Dariusz Piórkowski SJ

W Ewangelii według św. Łukasza uczniowie są świadkami 12 cudów – uzdrowień. Poprzez te znaki Jezus budzi i kształtuje w nich żywą wiarę w Boga. „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” – powiada Chrystus i w ewangeliach bardziej chwali wiarę ludzi niż ich wzorowe postępowanie. Dlatego przychodzą do Niego chorzy, grzesznicy, niedoskonali, którzy są jednak zdolni do wiary. Nieskazitelność moralna nie jest bowiem warunkiem uzdrowienia, lecz ufność w moc Bożą, od której zaczyna się proces wewnętrznej przemiany rodzącej właściwe uczynki. Podczas rekolekcji spróbujemy w świetle uzdrowień przyjrzeć się naszym wyobrażeniom o wierze i bardziej otworzyć się na działanie Pana, który leczy nasze dusze i ciała.

T4 – Zobaczcie, jaką miłością obdarzył Was Ojciec – o. Jerzy Sermak SJ

Rekolekcje to czas naszego szczególnego spotkania z Bogiem. Przed Nim poznajemy siebie w tym, co w nas dobre i w tym co złe. Bóg pomaga nam nasze cnoty rozwijać, a wady usuwać. Uwalniając nas od zła, wyzwala w nas pragnienie większego dobra, bo tylko tak wolnymi i poszukującymi większego dobra ludźmi chce i może się posługiwać. Boże zaproszenie do współpracy jest najpiękniejszym znakiem Jego miłości. Rekolekcje mają w nas obudzić radosną świadomość, że to nie tylko my potrzebujemy Boga, ale także, że On nas potrzebuje. Z nami chce świat czynić lepszym.

T5 – W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej  – o. Maciej Szczęsny SJ

Kontemplacyjna propozycja dla ludzi tęskniących za uproszczeniem swojej relacji z Panem Bogiem. Nie jest rodzajem modlitwy odpowiednim dla osób usatysfakcjonowanych modlitwą ustną, dyskursywnym rozważaniem Pisma Świętego lub rozmawianiem z Panem Bogiem na modlitwie. Przeciwwskazaniem do jej praktykowania są trudności w komunikowaniu się z ludźmi, stany lękowe oraz ostre kryzysy personalne.

W ‘Modlitwie Serca’ Pan Jezus oddziałuje na człowieka w głęboki niewerbalny sposób. W klimat tej modlitwy doskonale wprowadza film ‘Остров’ (czyli Wyspa, z roku 2006, w reż. Pawła Łungina).

T6 – Droga Piotra Twoją drogą – o. Dariusz Piórkowski SJ

Kard. Carlo Maria Martini napisał, że “Piotr jest symbolem każdego chrześcijanina powołanego do służby”. Jego modelowa droga dojrzewania na ucznia i lidera objęła doświadczenie powołania, zmierzenie się z własną niegodnością, stopniowe poznawanie Pana i siebie samego, w którym było miejsce na rozczarowanie i bolesne oczyszczenie z różnych iluzji. Szymon dzięki mocy Boga stał się Piotrem, ale już nie twardą i pewną siebie skałą, lecz skruszoną przez własny upadek i doświadczenie miłości Pana. Na przykładzie tego apostoła zobaczymy, jak Jezus w podobny sposób oczyszcza i doprowadza naszą wiarę do pełni.

T7 – Uczucia Jezusa – o. Dariusz Wiśniewski SJ

Wszystko, co Chrystus przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On przeżywał to w nas. “Przez Wcielenie swoje Syn Boży zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”(Gaudium et spes, 22). Jesteśmy powołani do tego, by stawać się coraz bardziej jedno z Nim. Jako członkom swego Ciała daje On nam udział w tym, co przeżył w ludzkim ciele dla nas i jako nasz wzór (Katechizm KK, 521). Podczas Ćwiczeń będziemy kontemplować Jezusa przeżywającego różne uczucia i uczyć się od Niego, jak korzystać z własnych emocji dla uświęcenia nas i naszych bliźnich.

 

SESJE WEEKENDOWE

2 – 4 lutego 2018 – o. Dariusz Piórkowski SJ – O duchowym perfekcjonizmie

Wiara chrześcijańska jest drogą, na której wzrastamy stopniowo, etapami i pośrodku słabości. Jedni wpadają w powierzchowność i przeciętność, a inni bez własnej winy i z różnych powodów stawiają sobie poprzeczkę zbyt wysoko sądząc, że tak chce Bóg. A przy tym brakuje im łagodności względem siebie samych i zgody na niedoskonałe dojrzewanie. Zmagają się z wewnętrzną presją, aby wszystko było jak najlepiej. Ulegają subtelnej pokusie, która każe im sięgać po rzeczy niemożliwe i osłabia w drodze do Boga.

W świetle Pisma świętego przyjrzymy się, na czym polega prawdziwa chrześcijańska doskonałość i jej przeciwieństwo: duchowy perfekcjonizm. Zastanowimy się też, co z nim zrobić, jeśli natrafimy na jego ślady i męczące skutki w sobie.

 

20 – 22 kwietnia 2018 – o. Maciej Szczęsny SJ – W miłości nie ma lęku

O ile wzrośniemy w miłości o tyle uwolnimy się od lęku. Ktoś zauważył, że ostatecznie są jedynie dwie rzeczy na świecie: miłość i strach. Pisze o tym Jan: “w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk… …Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” (1J 4,18)

 

28 – 30 września 2018 – o. Dariusz Piórkowski SJ – Trudności i pokusy na modlitwie

brak wolnych miejsc

 Kościół uczy, że modlitwa jest walką. Najpierw z naszą własną ociężałością, a potem z kusicielem, który robi wszystko, abyśmy nawet nie zaczęli modlitwy, a gdy już ją zaczniemy, abyśmy szybko ją porzucili i wpadli w zniechęcenie. Dlaczego tak się dzieje? Z jakimi przeciwnościami, pokusami i trudnościami musimy się zmierzyć na drodze modlitwy? I jak z Bożą pomocą z nimi wygrać, odnajdując pokój i radość podczas modlitwy? Aby szukać i znaleźć odpowiedzi na te pytania, zajrzymy do inspirujących tekstów Katechizmu Kościoła o modlitwie, a także zaczerpniemy z doświadczenia wybranych świętych.

 

19 – 21 października 2018 – o. Maciej Szczęsny SJ – Pocieszyciel otwiera na Bożą Radość

 Sesja dla uzyskania radości metodą św. Ignacego.

Św. Ignacy prosił Jezusa: “Zalej moje serce swoim boskim pocieszeniem” bo był świadomy, tylko w pocieszeniu czynimy postępy, prowadzi nas dobry duch. Pisał do św. Franciszka Borgiasza SI: “Wiedząc w głębi duszy, że bez tych pocieszeń wszystkie nasze słowa, myśli i działania są skażone, zimne i nieuporządkowane, prosimy o nie, abyśmy z nimi mogli stać się czyści, gorący i prawi”. Sesja stara się wprowadzić w postawę proszenia o wielkie łaski.

 

23 – 25 listopada 2018 – o. Jacek Prusak SJ – Chrześcijańska i ludzka dojrzałość z perspektywy wiary i psychologii

Bycie uczniem Jezusa oznacza bycie pod wpływem przemieniającego działania Ducha Świętego w każdym wymiarze naszego życia. Chrześcijańska formacja duchowa jest więc z natury holistyczna gdyż obejmuje nasze ciała, umysły i relacje i ze względu na naturę działania Ducha Św. ma nas prowadzić ku wolności. Zamiarem Boga nie jest zmiana naszej osoby w kogoś innego, kim nie jesteśmy, ale uzdolnienie nas do bycia w pełni sobą. Co to jednak znaczy być w pełni sobą, skoro najczęściej nie lubimy samych siebie i podejrzewamy również o to Boga myśląc, że aby być świętym należy udawać kogoś innego?

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 • 26 – 29 listopada 2018 – Kościół radykalny, czyli o powrocie do korzeni – Dariusz Piórkowski SJ ( rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz)

Papież Franciszek wzywa Kościół do „nawrócenia duszpasterskiego”. Nie chodzi o zmianę doktryny, lecz o powrót do źródeł, ponowne odkrycie, co znaczy być solą ziemi i światłem świata. Nie jest on pierwszym papieżem, który tak mówi. Także jego poprzednik, Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał wołał podczas Wigilii Paschalnej na tydzień przed śmiercią Jana Pawła II: „Zbudźmy się z naszego znużonego, pozbawionego zapału chrześcijaństwa”. Podczas rekolekcji spróbujemy w świetle nauczania Kościoła zastanowić się na tym, czego tak naprawdę oczekują od nas kapłanów ostatni papieże? Na czym ma polegać nasze osobiste i pastoralne nawrócenie? Gdzie i jak możemy zasiewać ziarna nadziei dla letnich chrześcijan i zagubionego świata?

SESJE WEEKENDOWE POŁĄCZONE Z WYPOCZYNKIEM

 • 18 – 24 maja 2018 – o. Tadeusz Hajduk SJ – Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy (Kol3,15) – brak wolnych miejsc

NARTOREKOLEKCJE

 • 26 lutego – 4 marca 2018  – Andrzej Gęgotek SJ

WĘDROWANIE Z BOGIEM

 • 29 maja – 3 czerwca 2018 – Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ
 • 30 lipca – 5 sierpnia 2018 – Wędrowanie z Bogiem – Ekologia i chrześcijańska duchowość stworzenia – o. Jacek Poznański SJ – brak wolnych miejsc
 • 6 – 12 sierpnia 2018 – Wędrowanie z Bogiem – o. Andrzej Gęgotek SJ – brak wolnych miejsc

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

 • 22 – 29 lipca 2018 – prosimy uzgadniać telefonicznie z o. Andrzejem Gęgotkiem SJ (tel. 797 907 701)