Dostępność terminów prosimy sprawdzać w zakładce “Zgłoś się”.

Program na 2019 rok

FUNDAMENT

 • 26 – 31 stycznia 2019
 • 12 – 17 lutego 2019
 • 19 – 24 marca 2019
 • 9 – 14 kwietnia 2019
 • 4 – 9 czerwca 2019
 • 25 – 30 czerwca 2019 (lista rezerwowa)
 • 24 – 29 sierpnia 2019 (brak wolnych miejsc)
 • 24 – 29 września 2019 (brak wolnych miejsc)
 • 15 – 20 października 2019
 • 19 – 24 listopada 2019
 • 10 – 15 grudnia 2019

 

ĆWICZENIA DUCHOWE [PO FUNDAMENCIE]

Na Syntezę klasyczną  zapraszamy po odprawieniu 4. tygodnia Ćwiczeń.

 • 12 – 20 stycznia 2019            – I, II, III, IV, Synteza klasyczna
 • 2 – 10 lutego 2019                  – I, II, III, IV, T1
 • 2 – 10 marca 2019                  – I, II, III, IV, T2
 • 30 marca – 7 kwiet. 2019      – I, II, III, IV, T3
 • 27 kwietnia – 5 maja 2019     – I, II, III, IV, T4
 • 15 – 23 czerwca 2019              – I, II, (bez III), IV, T5
 • 2 – 10 lipca 2019                      – I, II, III, IV (lista rezerwowa)
 • 14 – 22 sierpnia 2019              – I, II, III, IV, T6 (brak wolnych miejsc)
 • 14 – 22 września 2019             – I, II, III, IV, T7 (brak wolnych miejsc)
 • 5 – 13 października 2019        – I, II, III, IV, T1
 • 30 listopada – 8 grud. 2019   – I, II, III, IV, T8
 • 29 grud. – 6 stycznia 2020     – I, II, III, IV, T9 (brak wolnych miejsc)

 

Rekolekcje tematyczne

(mogą w nich uczestniczyć osoby, które odprawiły przynajmniej Pierwszy tydzień Ćwiczeń)

T1 – W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej  – o. Maciej Szczęsny SJ

Kontemplacyjna propozycja dla ludzi tęskniących za uproszczeniem swojej relacji z Panem Bogiem. Nie jest rodzajem modlitwy odpowiednim dla osób usatysfakcjonowanych modlitwą ustną, dyskursywnym rozważaniem Pisma Świętego lub rozmawianiem z Panem Bogiem na modlitwie. Przeciwwskazaniem do jej praktykowania są trudności w komunikowaniu się z ludźmi, stany lękowe oraz ostre kryzysy personalne.

W ‘Modlitwie Serca’ Pan Jezus oddziałuje na człowieka w głęboki niewerbalny sposób. W klimat tej modlitwy doskonale wprowadza film ‘Остров’ (czyli Wyspa, z roku 2006, w reż. Pawła Łungina).

T2 – Małżeństwo dopiero przed nami – o. Dariusz Piórkowski SJ

Głębia i rola małżeństwa w Kościele i świecie nie zostały jeszcze w pełni odkryte. Pismo święte uczy, że małżeństwo to nie tylko sposób na życie czy prawna umowa między ludźmi. Gdy Bóg mówi o swojej miłości do ludzi, odwołuje się często do obrazu małżeństwa. Związek kobiety i mężczyzny objawia nam coś ważnego o Bogu i miłości, ale także o drodze rozwoju każdej osoby ludzkiej, nawet jeśli nie jest i nigdy nie będzie mężem czy żoną. Dzięki Słowu Bożemu i medytacji będziemy próbowali głębiej wniknąć w tajemnicę małżeństwa.

T3 – Zobaczcie, jaką miłością obdarzył Was Ojciec – o. Jerzy Sermak SJ

Rekolekcje to czas naszego szczególnego spotkania z Bogiem. Przed Nim poznajemy siebie w tym, co w nas dobre i w tym co złe. Bóg pomaga nam nasze cnoty rozwijać, a wady usuwać. Uwalniając nas od zła, wyzwala w nas pragnienie większego dobra, bo tylko tak wolnymi i poszukującymi większego dobra ludźmi chce i może się posługiwać. Boże zaproszenie do współpracy jest najpiękniejszym znakiem Jego miłości. Rekolekcje mają w nas obudzić radosną świadomość, że to nie tylko my potrzebujemy Boga, ale także, że On nas potrzebuje. Z nami chce świat czynić lepszym.

T4 – ĆD z bibliodramą.  „Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”. Iz 12,3 – p. Dorota Majda, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Propozycja skierowana jest do osób, które odprawiły już wszystkie Tygodnie Ćwiczeń i skoncentrowana będzie na pogłębieniu treści IV Tygodnia ĆD. Będziemy spotykali Zmartwychwstałego Jezusa posługując się metodą bibliodramy i kontemplacji.

T5 – Kim jesteś, Duchu Święty? – o. Dariusz Piórkowski SJ

Bez Niego nie moglibyśmy wierzyć, modlić się, przyjmować sakramentów i kochać. Kościół byłby tylko zwykłą organizacją, a nasze życie kręceniem się wokół siebie bez nadziei autentycznej przemiany. Duch Święty jest darem Ojca, który już na ziemi oczyszcza nas i upiększa, czyniąc nas darem dla Ojca. Odwołując się do tekstów Starego i Nowego Testamentu wyjdziemy na spotkanie bliskiego i ciągle działającego Ducha Świętego, który obecny jest wewnątrz każdego wierzącego i we wspólnocie Kościoła.

 T6 – ĆD z bibliodramą. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli”. Dz 4, 32 – p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Jak większość rekolekcji tematycznych, propozycja skierowana jest do osób, które odprawiły przynajmniej I Tydzień ĆD.  Łącząc tradycyjną modlitwę ignacjańską z bibliodramą rekolektanci będą mogli rozważać życie pierwszych chrześcijan po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa. Dzieje Apostolskie mówią o ludziach napełnionych Duchem Świętym. Ich historie i doświadczenia mogą stać się inspiracją dla naszych, osobistych spotkań z Panem.

T7 – Odnowić życie ze św. Pawłem – o. Jerzy Sermak SJ

Marzeniem św. Ignacego było pragnienie, aby z rekolekcji wychodził nowy człowiek, gotowy na wszystko dla Chrystusa. Wzorem takiego człowieka jest św. Paweł. Jego nawrócenie było jakby powtórnym narodzeniem do nowego życia. Z prześladowcy staje się apostołem i największym misjonarzem Chrystusa i Kościoła. Chciejmy skorzystać ze wskazań, jakie formułował w listach pisanych do zakładanych przez siebie wspólnot. Ufam, że pomogą w kształtowaniu się w nas nowego człowieka, prawdziwego chrześcijanina.

 T8 – ĆD z bibliodramą. Psalmy – „by moje serce, nie milknąc, psalm Tobie śpiewało” Ps 30, 13 – p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą łączą tradycyjną modlitwę ignacjańską z rozważaniem tekstu biblijnego poprzez ruch, pracę w grupie i różne formy artystycznego wyrazu. W przedpołudniowym bloku blibliodramatycznym rekolektanci będą mogli odkrywać w nowy, twórczy sposób modlitwę Psałterzem.  Psalmy są bogatą ilustracją naszej relacji z Bogiem w różnych etapach jej rozwoju. Stanowią także przestrzeń dialogu z Panem, która stanie się fundamentem w proponowanych rekolekcjach.

T9 –Droga Piotra Twoją drogą – o. Dariusz Piórkowski SJ

Kard. Carlo Maria Martini napisał, że “Piotr jest symbolem każdego chrześcijanina powołanego do służby”. Jego modelowa droga dojrzewania na ucznia i lidera objęła doświadczenie powołania, zmierzenie się z własną niegodnością, stopniowe poznawanie Pana i siebie samego, w którym było miejsce na rozczarowanie i bolesne oczyszczenie z różnych iluzji. Szymon dzięki mocy Boga stał się Piotrem, ale już nie twardą i pewną siebie skałą, lecz skruszoną przez własny upadek i doświadczenie miłości Pana. Na przykładzie tego apostoła zobaczymy, jak Jezus w podobny sposób oczyszcza i doprowadza naszą wiarę do pełni.

 

SESJE WEEKENDOWE

22 – 24 lutego 2019 – o. Maciej Szczęsny SJ – W jednym ciele jeden Duch

Sesja poświęcona praktycznemu spojrzeniu na spójność małżonków wobec Boga i świata. Jak ją wypracować, pielęgnować, celebrować, świętować i radować się nią w życiu codziennym.

 

15 – 17 marca 2019 – o. Jerzy Sermak SJ – Przyjaźń w klasztorze
Skupienie dla sióstr zakonnych

W czasie sesji skierowanej przede wszystkim do sióstr zakonnych chciałbym rozważyć temat przyjaźni, traktując ją jako punkt docelowy drogi ludzkich relacji. Rozważymy pojęcie przyjaźni w ujęciu biblijnym, chrześcijańskim i ignacjańskim. Zapytamy czy możliwa jest przyjaźń między siostrami, a także z mężczyznami, zwłaszcza z księżmi, zwracając uwagę na to, co może pomagać a co przeszkadzać w kształtowaniu relacji przyjaźni.

 

25 – 27 października 2019 – o. Dariusz Piórkowski SJ – Słabość, przywiązanie i grzech
(lista rezerwowa)

Kluczowym etapem na drodze wiary jest nauka rozróżniania między słabością, przywiązaniem a grzechem. Często upadamy nie tyle ze złej woli, co z niewłaściwego obchodzenia się z naszymi słabościami albo pod wpływem uczuciowych przywiązań do rzeczy, sposobów myślenia, przyjemności i wyobrażeń. Na modlitwie i podczas spowiedzi obwiniamy się o to, że jesteśmy bezsilni, bo chcemy być bogami. Podczas sesji w świetle Słowa Bożego i w oparciu o doświadczenie świętych spróbujemy uchwycić subtelne różnice między tymi trzema aspektami naszego życia i wskazać drogę do wewnętrznej wolności, którą oferuje nam Jezus.

 

15 – 17 listopada 2019 – o. Jacek Prusak SJ – Strapienie duchowe czy depresja? Jak szukać Boga w ciemnościach wiary

Sesja będzie poświęcona problematyce cierpienia psychicznego w kontekście rozwoju życia duchowego oraz pozytywnym i negatywnym sposobom radzenia sobie z napięciem oraz poczuciem opuszczenia czy nieobecności Boga w stanach depresji, strapienia duchowego czy nocy ciemnych.

 

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

 • 25 – 28 listopada 2019 – Kapłaństwo spotkania – Dariusz Wiśniewski SJ

Kapłaństwo rodzi się w spotkaniu z Bogiem, który powołuje, nabiera kształtu w spotkaniu z rzeczywistością tu i teraz Kościoła, a spełnia się w posłudze bliźniemu. Zatrzymamy się nad tajemnicą spotkania obecnego we wszystkich wymiarach życia kapłana.

 

WĘDROWANIE Z BOGIEM

 • 28 maja – 2 czerwca 2019 – Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ
 • 12 – 18 lipca 2019 – Wędrowanie z Bogiem – W górę serca! Duchowość gór i wędrowania – o. Jacek Poznański SJ (brak wolnych miejsc)
 • 20 – 25 lipca 2019 – Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJ (brak wolnych miejsc)

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU I MODLITWY

 prosimy uzgadniać telefonicznie z o. Janem Gruszką SJ (tel. 797 907 701)