Na pustyni kuszenia

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: “Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: “Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekła mu Jezus: «Ale napisane jest także: “Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: “Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
Mt 4,1-11

 

 

Modlitwa przygotowawcza – CD 46

Będę prosił Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca

Razem z Jezusem wyjdę na pustynię i razem z nim doświadczę działania duchów: dobrego, który mnie skłania do modlitwy i właściwych wyborów, oraz złego, który mnie kusi i nakłania do wyboru tylko tego co miłe, łatwe i przyjemne.

Prośba o owoc

Panie Jezu, dziękuję Ci, że na pustyni jesteś ze mną, uczysz, dajesz odwagę i moc ducha, bym razem z Tobą i tak jak Ty zwyciężał szatana i jego pokusy.

 

  1. Nie samym chlebem żyje człowiek

Po 40 dniach postu Jezus był naprawdę głodny. Mnie też dopadają różne głody, czyli pożądania. W nich ciało dopomina się o ich zaspokojenie. Szatan podpowiada, że rozwiązania są tak łatwo dostępne, wystarczy po nie wyciągnąć rękę. Może na chwilę nasycą ciało, ale osłabią ducha. Dlatego Jezus uczy, że nie samym chlebem żyje człowiek, nie każdy głód musi być zaspokojony. Najważniejsze, żeby jakikolwiek głód cielesny nie zagłuszał pragnienia wsłuchiwania się w głos Boga i pełnienia Jego woli.

 

  1. Nie będziesz Boga wystawiał na próbę

Druga pokusa to chęć wzbudzenia w ludziach zachwytu czymś nadzwyczajnym: “rzuć się w dół…”. Ludzi jednak nie zdobywa się spektakularnymi  i niezwykłymi zachowaniami, ale cierpliwą i ofiarną pracą dla nich. Natomiast modlitwa nie może być sprawdzianem Boga, czy się o nas wystarczająco troszczy i dzięki temu zasługuje na wiarę: “Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”.

 

  1. Jedynie Bogu służyć będziesz

Szatan, ojciec kłamstwa uzurpuje sobie prawo do bycia właścicielem świata. Jednak Panem jest tylko Bóg, bo On świat stworzył i złożył go w nasze ręce. To tylko ludzie są w stanie zabrać tę Bożą własność i oddać ją szatanowi, a ten łaskawie gotów jest ją oddać za cenę zaparcia się Boga i uznanie, że panem jest szatan. Ten “łaskawca” gotów jest podzielić się swoim posiadaniem, ale ceną jaką wyznacza jest pokłon jemu złożony. Jezus jednak przypomina: “Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.

 

Rozmowa końcowa

Panie Jezu, dziękuję za naukę pustyni. Wiem, że szatan, który nawet Ciebie nie oszczędził, tym bardziej mnie będzie kusił. Dlatego pragnę tym mocniej Ciebie pokochać i  przylgnąć do Ciebie, Tobie chcę bardziej zawierzyć i z Tobą zwyciężać szatańskie pokusy. Moją nadzieją jest pewność jaką daje wiara, że “wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

 

Jerzy Sermak SJ