Miłość nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». Mt 5, 38-48

 

 

Modlitwa przygotowawcza – CD 46

Proszę Cię, Panie, Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca

Przedstawmy sobie Jezusa na Górze nauczającego tłumy wiernych. Wsłuchajmy się w słowa Jezusa kierowane do słuchaczy.

Prośba o owoc

Prośmy o otwarcie serca na nauczanie Jezusa. Prośmy również, aby te słowa nie tylko przenikały nasze serca ale żebyśmy żyli nimi na co dzień.

 

1. W Kazaniu na Górze jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do wychodzenia poza ludzki sposób myślenia i spontanicznego reagowania sprowadzonego do logiki „oko za oko i ząb za ząb”. Żeby jednak wyjść poza logikę Starego Testamentu trzeba pozwolić Jezusowi, aby Jego słowo dotknęło naszych serc i otworzyło je na inny wymiar miłości, miłości nieprzyjaciół.

Bardzo trudno jest pokochać człowieka o innych poglądach, nieżyczliwego nam, uprzedzonego, prowokującego, zadającego cierpienie. I tutaj otwiera się przed nami wielkie pole do miłości. Jak reaguję na ludzi o innych poglądach, nieżyczliwych nam, prowokujących? Czy stosuję logikę Ewangelii ukazaną przez Jezusa w Kazaniu na Górze?

 

2. Jezus w swoim nauczaniu mówi: „jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”. Jak należy rozumieć te słowa? Światłem może być dla nas przesłuchanie Jezusa przez arcykapłana Annasza, podczas którego jeden ze sług spoliczkował Jezusa. Czy Jezus nadstawił drugi policzek jak sam powiedział w Kazaniu na Górze? Nie uczył tego, lecz odpowiedział słudze: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» (J 18, 23).

Są sytuacje gdzie dosłownie uczynię tak jak mówi Jezus w Kazaniu na Górze i uderzony w jeden policzek nadstawię drugi. Ale są również sytuacje gdy „uderzony” będę się bronił tak jak Jezus i świadczył o godności człowieka. Może czasami ta druga postawa dawania świadectwa i bronienia siebie przed krzywdą jest dla nas wezwaniem. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi jak powinienem się zachować. Trzeba rozeznawać wsłuchując się w Ewangelię i głos swojego serca. Czy potrafię nadstawiać drugi policzek kiedy zostanę uderzony? Czy potrafię bronić swojej godności i „uderzony” nie pozwolę, aby mnie poniżano?

 

3. Jezus w swoim nauczaniu zaprasza nas do miłości szalonej, abyśmy w człowieku, który upokarza, szkodzi, zadaje ból i cierpienie a nawet zabija zobaczyli siostrę i brata. Słowa z Kazania na Górze: „miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” wypełniły się w życiu Jezus w momencie śmierci na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Te słowa były modlitwą Jezusa do swojego Ojca o przebaczenie dla oprawców.

Nie zawsze będziemy rozumieli motywy prześladowań. Nie jest to jednak konieczne, aby modlić się za prześladowców i przebaczyć im w imię Jezusa. Wielu świętych oddając swoje życie za wiarę w momencie śmierci, tak jak Jezus, modliło się o przebaczenie dla katów. Czy modlę się za tych, którzy mnie dręczą i prześladują? Czy byłbym gotów przebaczyć oprawcom zadane mi cierpienia?

 

Rozmowa końcowa

W rozmowie końcowej podziękuj Jezusowi za przykład Jego miłości do nieprzyjaciół. Proś, abyś i ty wpatrując się w Jezusa wiszącego na krzyżu, modlił się za prześladowców i był gotów im przebaczyć. Na zakończenie odmówić Ojcze nasz.

 

Jerzy Mordarski SJ