Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».  J 14, 1-12
 
 

 

Modlitwa przygotowawcza – CD 46

Proszę Cię, Panie Jezu, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca

Wraz z Jezusem i Jego uczniami wejdę do wieczernika i z wiarą posłucham mowy pożegnalnej Mistrza, w której przekazuje wskazania na czas, kiedy już Go nie będzie z nimi w sposób widzialny.

Prośba o owoc

Panie bądź ze mną i pomóż, bym w trudnych sytuacjach  życia nie poddawał się lękom, ale bym opierał się i umacniał w wierze, że Ty jesteś ze mną jako najlepszy doradca i obrońca.

 

  1. Strach czy wiara

Jesteśmy powodowani strachem. Boimy się o siebie i o swoich najbliższych, o nasze dzisiaj i o przyszłość. Boimy się zła, czy nas nie zniszczy, ale i dobra, czy nas nie przerośnie. Naprawdę bardzo mocnym bodźcem naszych zachowań jest lęk. Czasami wręcz stajemy wobec tak wielkich zagrożeń, że czujemy się bezradni i bezsilni. Każdy ma swoje lęki, o których warto dziś pomyśleć i do nich się przyznać. Dzisiaj wszystkim nam zagraża lęk przed niezwykle groźnym choć niewidocznym wrogiem, jakim stał się koronawirus. Boimy się czy nas nie zaatakuje, boimy się niewiadomej. jak długo będzie trwał stan pandemii, a także tego co będzie potem. Człowiek wiary jednak nawet w tak wielkim zagrożeniu nie jest bezradny. Oto staje przed nami Jezus z jasnym przesłaniem: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

  1. Jezus – Bóg z nami

Chcielibyśmy tak jak Filip prosić: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. To nam da siłę do zawierzenia, że Bóg jest z nami, że Mu na nas zależy, że nas kocha. Dzisiaj Jezus tak samo jak kiedyś Filipowi, uświadamia nam, że kto Jego widzi, ten widzi także i Ojca. Dziwi się oczekiwaniu ucznia i pyta: Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Dlaczego mówisz: “pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?  Czy ja naprawdę wierzę, że Jezus jest najpełniejszym objawieniem Boga, a innego nie będzie? W Jezusie Bóg jest nam bliski, wszedł w naszą historię i przyniósł nam zbawienie. Jezus jest więc naprawdę naszą drogą, prawdą i życiem. Wiara to odkrywanie tej jedynej drogi do domu Ojca, a objawia nam ją i jest nią Chrystus.

  1. Wierzcie ze względu na Moje dzieła

Wiara to nie jest tylko deklaracja przynależności do wspólnoty chrześcijan. To nie jest tylko przyjęcie “na wiarę”, że Jezus jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Wiara to przede wszystkim świadomość tego, co Jezus uczynił, kiedy idąc przez świat, wszystkim dobrze czynił. To dobro bardzo konkretnie opisują Ewangelie. Natomiast wiara, ponieważ jest moim osobistym opowiedzeniem się za Jezusem, jest przede wszystkim moją świadomością dobra jakie Jezus uczynił dla mnie. Warto dziś o tym z wdzięcznością pomyśleć. Wiara zakłada tajemnicę jedności Ojca z Synem i Jezus doskonale wie, że czasami trudno tę tajemnicę przyjąć. Dlatego wzywa: Jeżeli trudno Wam w to uwierzyć, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. One najwięcej mówią o bóstwie Jezusa i o naszej wierze w Niego.

 

Rozmowa końcowa

Poproszę Jezusa o przypomnienie sobie dobrych dzieł, jakich On w moim życiu dokonał. Podziękuję za nie i poproszę, aby pamięć o nich umacniała moją wiarę.

 

Jerzy Sermak SJ