Radykalne wezwanie

Jezus powiedział do apostołów:

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, je znajdzie.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Mt 10, 37-42

  

 

 

Modlitwa przygotowawcza – CD 46

Będę  prosił  Boga,  Pana naszego, aby  wszystkie  moje  zamiary,  decyzje i czyny były skierowane   w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca

Przypomnijmy sobie ulubione lub po prostu pamiętane przez nas rodzinne zdjęcie. Mogą to być różne zdjęcia członków rodziny: rodziców, może rodzeństwa, dziadków, dzieci, krewnych.

Prośba o owoc

Prośmy o łaskę właściwej – Bożej hierarchii wartości.

 

1. Jezus nie waha się postawić siebie na pierwszym miejscu. Jest to jeden z nielicznych momentów, gdy przyznaje się – tym samym – wprost do swojego boskiego pochodzenia. Absolutne roszczenie, zawarte w tych słowach nie zostawia miejsca na niedopowiedzenia. Albo uzna się Jezusa za Boga i wtedy słowa te mają sens, albo nie uzna, a wtedy słowa te staną się skandalicznym nadużyciem. Jeśli ktoś chciałby widzieć w Jezusie tylko mądrego nauczyciela, mistrza, wielkiego humanistę, to słowa: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien, demaskują pychę człowieka. Tak więc Jezusa muszę uznać za Boga, albo za próżnego szaleńca. Dlatego świat, który nie uznaje Go za Boga, musi Go odrzucić.

2. Wymagania stawiane przez Jezusa bronią się wtedy, gdy horyzont przekracza doczesne życie. Stracenie życia na tym świecie jest ostateczne. Zyskać można tylko w wieczności.

Wielu ludzi ma wątpliwości co do życia wiecznego. Namacalność tego świata jest przemożna, a ewentualna wieczność bardzo odległa. Nie przeżyję życia po Jezusowemu bez przyjęcia wieczności. I to nie tylko jako momentu sprawiedliwego wyrównania za zasługi i winy, ale jako podstawowy stan życia – istnienia. Jakby ktoś patrząc na kroplę wody twierdził, że oceanu nie ma, albo że wie co to ocean.

3. W Ewangelii tej mowa jest o działaniu, o konkretnych czynach. Jezus przypomina, że wiara to przede wszystkim postawa życiowa, a nie zestaw poglądów czy twierdzeń. Warto zastanawiać się nad tajemnicą Trójcy Św. albo dociekać jak boskość i człowieczeństwo złączone są w Jezusie, lecz nigdzie Jezus nie powiedział, że to doprowadzi do zbawienia. Natomiast banalny kubek wody podany bliźniemu – owszem. Pułapką jest fantazjowanie o dokonywaniu wielkich czynów lub intelektualna gimnastyka, które nie przekładają się na codzienność. Potrzebujemy czynu miłości.

 

Rozmowa końcowa

Porozmawiam z Jezusem o prostocie życia codziennego.

 

Dariusz Wiśniewski SJ