Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mk 1, 12-15

Mozaika z Bazyliki św. Marka w Wenecji – Fot. wikimedia commons/domena publiczna

Modlitwa przygotowawcza

Prośmy Boga, Pana naszego, aby wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu (CD 46).

 

Obraz do modlitwy

Przedstawmy sobie Jezusa przebywającego na pustyni i kuszonego przez złego ducha.

 

Prośba o owoc modlitwy

Prośmy o otwarcie się na łaskę czterdziestodniowego postu. Prośmy również o wierność Jezusowi zwłaszcza w czasie próby i pokus.

 

1. Pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu rozpoczynamy czas pokuty i duchowego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych. Stając przed Panem w szczerości serca zapytajmy: jak chciałbym przeżyć ten czas czterdziestodniowej pokuty? Jakie pragnienia towarzyszą mi na początku Wielkiego Postu? Czy pragnę pogłębienia mojej wiary poprzez rozważanie Męki Pańskiej? A może mam już pewne postanowienia związane z Wielkim Postem? Może planuję rozważenie Męki Pańskiej zawartej w jednej z czterech ewangelii lub uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w swojej parafii?

 

2. Ewangelista Marek tylko jednym zdaniem opisuje kuszenie Jezusa na pustyni: Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. To jedno zdanie wyraża istotę zmagania się Jezusa z pokusami szatana. Jezus podlegał kuszeniu złego ducha tak jak każdy inny człowiek, ale grzechu żadnego nie popełnił. Jezus nie zmagał się z pokusami sam, lecz w jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.

Kuszenie Jezusa na pustyni przypomina nam, że pokusa pochodzi od złego ducha i nie jest grzechem. Nieraz pokusa może dręczyć nas swoją natarczywością, jednak nigdy nie jest grzechem, jeżeli nie idę za nią i nie mam w niej upodobania (por. Ćwiczenia duchowe 33-37). Czy nie lekceważę pokus? Czy mam świadomość, że sama pokusa nie jest grzechem? Czy przezwyciężam pokusy w jedności z Jezusem, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym? Czy nadmiernie nie koncentruję się na pokusach?

 

3. W Środę Popielcową w czasie obrzędu posypania głów popiołem kapłan wypowiada słowa Jezusa, zawarte w dzisiejszej Ewangelii: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jest to centralne zdanie okresu Wielkiego Postu. Z czego mam się nawracać? Święty Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach duchowych mówi o tzw. uczuciach nieuporządkowanych, które przeszkadzają nam w odczytaniu woli Bożej i wypełnieniu jej. Takimi uczuciami nieuporządkowanymi mogą być m.in.: trudne przeżycia z przeszłości, złe przyzwyczajenia, lęki, chciwość, nienawiść, zmysłowość, pycha, itd. Nie jest łatwo samemu dotrzeć do źródła nieuporządkowanych uczuć. Dlatego prośmy Ducha Świętego o światło w rozpoznaniu tego, co najbardziej przeszkadza nam w drodze do Boga? Jakie są moje nieuporządkowane uczucia utrudniające mi odczytanie woli Bożej?

 

Rozmowa końcowa

W rozmowie końcowej prośmy Jezusa o umocnienie wiary szczególnie w momentach prób i pokus. Prośmy również o światło, co możemy uczynić, aby owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu. Na zakończenie odmówmy Ojcze nasz.

 

O. Jerzy Mordarski SJ