Spotkać Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. J 20, 1-9

 

OBRAZ DO MODLITWY  

Wyobrażę sobie idącą do grobu Chrystusa Marię Magdalenę wczuwając się w jej emocje  i pragnienia.  

 

PROŚBA O TO CZEGO PRAGNĘ

O serdeczne i szczere spotkanie ze Zmartwychwstałym.

 

 1. Spotkanie z Marią Magdaleną

Pragnieniem i wyobraźnią dołączę do idącej  i zapytam o  jej pośpiech, jak i wczesną porę. Przychodzi pchana porywem serca. Przed spotkaniem z Jezusem była poganką. Spotkała Mistrza, który otacza ją szczególną troską. Wiernie stała pod krzyżem. Teraz jest przed pustym grobem, który staje się miejscem objawienia: dostrzega kamień usunięty z grobu! W pewnym sensie  poszukuje Tego, który okazał jej szacunek i miłość.

Zauważę, że zastanie otwartego grobu wprowadza ją w niepokój.  Udaje się do Piotra, a potem do innego ucznia. Biegnie, by w zamieszaniu opowiedzieć, co zastała przy grobie. „Zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie Go położono”.  Jej zdaniem  Jezus powinien być w grobie. Nie łączy pustego grobu ze zmartwychwstaniem.

I tu przypomnę sobie sytuacje ze swojego życia, w których ogarniał mnie stan zagubienia, bezradności, w których silne było pragnienie wsparcia czy pocieszenia. Podziękuję za tych, którzy mnie wtedy wsparli życzliwością, dobrym słowem, czy też zrozumieniem.

 

 2. Spotkanie z Piotrem i Janem

Uczestniczę w pośpiechu,  gdy biegną  do grobu Piotr i drugi uczeń, który zobaczył leżące płótna czyli, że ciało Jezusa nie zostało skradzione jak sugerowała Maria. Jan zobaczył i uwierzył, a Piotr wchodzi do grobu i ogląda, kontempluje leżące płótna oraz osobno zwiniętą chustę okrywającą twarz. Gdyby zabrano ciało, to razem z prześcieradłem, płótnami. Tymczasem pozostały w  grobie, starannie ułożone. Płótna stanowią pamiątkę człowieczeństwa Jezusa.

Staram się odczytać możliwe doznania i przeżycia Jana oraz Piotra. Obserwuję zachowania każdego z nich. Wspomnę swoje chwile czy momenty tęsknoty za Przyjacielem Jezusem Chrystusem.  Wspomnę o nich teraz Żyjącemu!  Ale też wzbudzę w sobie pragnienie spotkania z Nim, pragnienie doznania Jego obecności w sercu jak i w życiu, by Go dostrzegać w codzienności, w wydarzeniach każdego dnia.

 

 3. Możliwe moje spotkanie dzisiaj

Nie mam możliwości wejścia do grobu, ale mam Pismo św. Rozważane Pismo pozwala zrozumieć  wydarzenia nieobecności ciała Jezusa w grobie. „Zabrano Pana”.  Nie rozumieli Pisma.

W poranek zmartwychwstania Chrystusa Jego przyjaciele i uczniowie nie wiedzą, że trzeba było, aby On powstał z martwych.

Ukochany uczeń zobaczył pusty grób i uwierzył. Wiara w zmartwychwstanie jest darem miłości Pana i odpowiedzią miłości na miłość.    

 

MODLITWA

Poproszę, aby  ZMARTWYCHWSTAŁY  wzbudził we mnie tęsknotę za NIM!

 

O. Stanisław Majcher SJ

Fot.: trailer filmu “Pasja” (youtube.com)